Με στόχο την πρωτοπορία στην ηλεκτροκίνηση ο Δήμος Καρδίτσας

Ένα μεγάλο βήμα στον τομέα της ηλεκτροκίνησης κάνει η Δημοτική Αρχή Καρδίτσας με στόχο να κάνει το Δήμο Καρδίτσας ένα Δήμο που θα πρωτοπορεί στον συγκεκριμένο τομέα. Η δημοτική αρχή κατάθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για την απόκτηση ενός στόλου δημοτικών αυτοκινήτων αμιγώς ηλεκτροκίνητων. Το ύψος της πρότασης που κατατέθηκε στη σχετική πρόσκληση του «Αντώνης Τρίτσης» ανέρχεται στα 3.069.000 ευρώ και περιλαμβάνει τόσο την προμήθεια των ηλεκτρικών οχημάτων όσο και την τοποθέτηση 10 φορτιστών, οι οποίοι και θα εξυπηρετούν την φόρτιση των εν λόγω οχημάτων. «Η Δημοτική Αρχή παρά τις πρωτόγνωρες δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα (πανδημία, Ιανός, Μήδεια κλπ) προωθεί με συνέπεια το όραμα της για μια καλύτερη πόλη, για έναν καλύτερο Δήμο. Έχουμε ως στόχο ένα αστικό περιβάλλον περισσότερο φιλικό στο Δημότη μας και αυτό το πετυχαίνουμε με διάφορες παρεμβάσεις όπως αυτή που προωθούμε με την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης για τα οχήματα του Δήμου Καρδίτσας. Θα συνεχίσουμε να αλλάζουμε την Καρδίτσα γιατί αυτό ζητούν οι δημότες μας, αφήνοντας στην άκρη όσους θεωρούν ότι με τις ανοίκειες συμπεριφορές τους μπορούσαν να θέσουν τροχοπέδη στην προσπάθεια μας για μια καλύτερη Καρδίτσα» δηλώνει ο Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Β. Τσιάκος.

Τι προβλέπει η μελέτη

Συγκεκριμένα, στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνεται η προμήθεια των κάτωθι Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων και λοιπού υποστηρικτικού εξοπλισμού:

 1. την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου με ενδεικτικό συνολικό μήκος 6,2 m (επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 2%), χωρητικότητας τουλάχιστον 10 ατόμων καθήμενων στην οποία δεν περιλαμβάνεται μία (1) θέση ΑΜΕΑ και η θέση του Οδηγού. Το ηλεκτροκίνητο Λεωφορείο θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου, για συγκεκριμένες διαδρομές εντός του αστικού ιστού.
 2. την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Λεωφορείου, με ενδεικτικό συνολικό μήκος 8,0 m (επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 5% ), χωρητικότητας τουλάχιστον 20 καθήμενων ατόμων (εκτός της θέσης του Οδηγού) και επιπρόσθετα να περιλαμβάνονται δύο (2) θέσεις ΑΜΕΑ. Θα καλύπτει τις ανάγκες μεταφοράς ομάδων πολιτών και επισκεπτών, για συγκεκριμένες διαδρομές εντός του αστικού ιστού και θα υποβοηθήσει στην επίλυση της κυκλοφοριακής συμφόρησης ενώ μπορεί να έχει χρήση και σε μεταφορές μαθητών και άλλων ομάδων του πληθυσμού.
 3. την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Οχήματος Οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο) με ενδεικτικό συνολικό μήκος 4,2 m, (επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 5% ), μέγιστο συνολικό βάρος με φορτίο έως 4.300 kg (για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και άρα μεγαλύτερης αυτονομίας). Το προτεινόμενο Ηλεκτροκίνητο Όχημα θα χρησιμοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου, για τον καθαρισμό κοινοχρήστων οδών που λόγω της χρήσης τους (λαϊκές, εκδηλώσεις, κλπ) απαιτούν αυξημένη φροντίδα και μέριμνα υγιεινής, με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας της υγείας όλων των πολιτών και επισκεπτών.
 4. την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Οχήματος Οδοκαθαρισμού (Πλυστικό), με ενδεικτικό συνολικό μήκος 4,2 m, (επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 5% ), μέγιστο συνολικό βάρος με φορτίο έως 3.900 kg (για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και άρα μεγαλύτερης αυτονομίας) και δεξαμενή νερού τουλάχιστον 1.500 Lt. Το προτεινόμενο Ηλεκτροκίνητο Όχημα θα χρησιμοποιείται από την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου επικουρικά για την ενίσχυση της καθαριότητας κοινοχρήστων οδών πριν ή και μετά την επέμβαση των Οχημάτων Οδοκαθαρισμού με σάρωθρα. Επίσης θα χρησιμοποιείται για καθαριότητα των κάδων περισυλλογής και ειδικών επιλεγμένων περιοχών.
 5. την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Mini Van, με ενδεικτικό συνολικό μήκος έως 4,0 m, (επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 5%), συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 6 ατόμων (4 καθήμενοι, 1 οδηγός και 1 θέση ΑΜΕΑ. Το προτεινόμενο Ηλεκτροκίνητο Mini Van θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τις Ευπαθείς Ομάδες.
 6. την προμήθεια τριών (3) Ηλεκτροκίνητων Επιβατικών Οχημάτων (Τύπου SUV), με ενδεικτικό συνολικό μήκος έως 4,5 m, για 5 επιβάτες. Τα προτεινόμενα Ηλεκτρικά Οχήματα θα χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου για τις την μεταφορά προσωπικού σε προγραμματισμένες επισκέψεις, εργασίες, αυτοψίες, ανάλογα με τις εκάστοτε υποχρεώσεις όπως αυτές θα προγραμματίζονται.
 7. την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Οχήματος Ειδικών Χρήσεων (Τύπου Pick up: κλειστό, στεγανό και επισκέψιμο το τμήμα της καρότσας), με ενδεικτικό συνολικό μήκος έως 4,0 m, (επιτρεπόμενη απόκλιση +/- 5% ),με δυνατότητα ανατροπής, μέγιστο συνολικό βάρος με φορτίο έως 2.000 Kg (περιλαμβανομένης της ικανότητας ρυμούλκησης),(για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και άρα μεγαλύτερης αυτονομίας) χωρητικότητα τουλάχιστον 6 m3 μέτρων . Τα προτεινόμενα μικρά Ηλεκτροκίνητα Οχήματα Ειδικών Χρήσεων θα χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες του Δήμου για την εξυπηρέτηση των συνεργείων (οδοφωτισμός, ύδρευση – αποχέτευση, κλπ) και του απαιτούμενου εξοπλισμού τους.
 8. την προμήθεια ενός (1) Ηλεκτροκίνητου Οχήματος Καλαθοφόρου – Ανυψωτικού, με ενδεικτικό μικτό βάρος 7,2 τόνους, και μήκος 6,2 m. Το Ηλεκτροκίνητο Όχημα θα είναι κατασκευασμένο από υλικό υψηλής αντοχής για μέγιστη ακαμψία του βραχίονα και μέγιστη ασφάλεια κατά την εργασία, ενώ θα πρέπει να διαθέτει αρθρωτό τερματικό βραχίονα για πρόσβαση και στα πιο δύσκολα σημεία, καλάθι αλουμινίου καθώς και αναλογικά χειριστήρια χαμηλής πίεσης τα οποία θα προσφέρουν ακριβείς κινήσεις και μεγάλη διάρκεια ζωής. Το Προτεινόμενο Ηλεκτροκίνητο Όχημα θα χρησιμοποιείται από την Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου, ανάλογα με τις εκάστοτε υποχρεώσεις όπως αυτές θα προγραμματίζονται για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών (κοπή κλαδιών, κλπ.).
 9. την προμήθεια δέκα (10) Σταθμών Φόρτισης και ειδικότερα: α. 4 (τέσσερις) Σταθμούς Φόρτισης Επιδαπέδιους AC με δυνατότητα Φόρτισης: 22kW, β. 4 (τέσσερις) Σταθμούς Φόρτισης Επιτοίχειους AC , με δυνατότητα Φόρτισης: 22kW και γ. 2 (δύο) Σταθμούς Φόρτισης Επιδαπέδιους DC, με δυνατότητα Φόρτισης 40 kW έκαστος. Οι Σταθμοί Φόρτισης θα χωροθετηθούν στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και σε χώρο που ανήκει στο Δήμο.
 10. την προμήθεια μιας (1) Μεταφερόμενης Υβριδικής Μονάδας ΑΠΕ, με Φ/Β σταθμό (Φωτοβολταϊκό Σύστημα Αποθήκευσης & Διαχείρισης Ενέργειας και Πλατφόρμα Διαχείρισης), χωρητικότητας 100 kWh, συνδυαζόμενη με Υβριδικούς Inverters αντίστοιχης ισχύος (kWh) και Λογισμικό Διαχείρισης παραγόμενης – καταναλισκόμενης ενέργειας, με ενσωματωμένα συστήματα προγραμματισμού, αυτοελέγχου και απομακρυσμένης διαχείρισης αυτού.
  Τα υπό Προμήθεια Ηλεκτροκίνητα Οχήματα και ο λοιπός εξοπλισμός τους, θα είναι καινούργια, και θα παραδοθούν πλήρως συναρμολογημένα και έτοιμα για λειτουργία.

Στο αντικείμενο της Προμήθειας περιλαμβάνεται, η εκπαίδευση και υποστήριξη του Δήμου για τουλάχιστον έξι (6) μήνες, από την οριστική παραλαβή των Οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού, του προσωπικού του Δήμου από τον προμηθευτή.