Οδικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης για την Πράσινη Συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) υπέβαλε Οδικό Χάρτη για το Green Deal 2021. Κατά την 4η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας Green Deal Going Local, οι αιρετοί συμφώνησαν στους πολιτικούς στόχους και τις προτεραιότητες για την επιτάχυνση της μετάβασης ουδέτερου άνθρακα, βάζοντας τους Δήμους και τις Περιφέρειες στο επίκεντρο της Ανάκαμψης μετά τον COVID-19. Στόχοι κλειδιά είναι η ενίσχυση της ενεργού επικουρικότητας, η ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας και η διευκόλυνση της άμεσης πρόσβασης στα κονδύλια της ΕΕ. Η ανακαίνιση κτιρίων, η «πρασινοποίηση» των αστικών περιοχών και οι μεταφορές απαλλαγμένες από τις εκπομπές άνθρακα, αποτελούν τους κυρίαρχους τομείς. Η συνάντηση περιελάμβανε συζητήσεις σχετικά με την πρόκληση για τις Ευφυείς Πόλεις και τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης.
Και οι δύο τομείς κατέχουν εξέχουσα θέση στην υλοποίηση της ατζέντας της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal agenda).

Ξεκινώντας τη συζήτηση για τους πολιτικούς στόχους του 2021, τα ορόσημα και τους τομείς εστίασης του Green Deal Going Local, ο Juan Espadas (ES / PES), πρόεδρος της ομάδας εργασίας και της επιτροπής ENVE σχολίασε τις δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Ο δήμαρχος της Σεβίλλης είπε: «Όταν λέμε ότι η Πράσινη Συμφωνία ή θα γίνει τοπική ή δεν θα γίνει καθόλου, δεν ξεκινάμε απλά με ένα σύνθημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιτύχει ποτέ ουδετερότητα στο κλίμα αν δεν να μοιράζονται όλες οι περιοχές της τους ίδιους φιλόδοξους στόχους. Οι πλατφόρμες «Intelligent Cities Challenge» και Just Transition είναι παραδείγματα για το πώς μπορούμε να επιτύχουμε την Πράσινη Συμφωνία επί του πεδίου, δημιουργώντας την απαραίτητη υποστήριξη και εξεύρεση συνεργιών για να βοηθήσουμε του Δήμους και τις Περιφέρειες. Η κλιματική κρίση είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και χρειαζόμαστε καινοτόμους τρόπους για την συνεργασία σε έναν κοινό στόχο.”

Τα μέλη της ομάδας εργασίας αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη της μετάβασης της ΕΕ προς την ουδετερότητα του κλίματος. Η πρόκληση για τις ευφυείς πόλεις παρουσιάστηκε από την Iordana Eleftheriadou από τη DG GROW, ενώ η Myriam Boveda από τη DG REGIO παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις του Mηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Και οι δύο στοχεύουν στο να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του τοπικού και περιφερειακού Green Deal.

Ο Michael Murphy (IE / EPP), μέλος του συμβουλίου της κομητείας Tipperary και πρόεδρος της επιτροπής ECON της ΕτΠ,
δήλωσε: «Θεωρώ θεμελώδες ότι οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης (SDGs) και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πρέπει να συμβαδίζουν για να διασφαλίσουμε ότι θα εξαλείψουμε την φτώχεια και τον σεβασμό στα πλανητικά μας όρια. “

Κατά τη συζήτηση για τις προτεραιότητες της ομάδας εργασίας, η Isabelle Boudineau (FR / PES), αντιπρόεδρος της περιοχής Nouvelle-Aquitaine και πρόεδρος της Επιτροπής Εδαφικής Πολιτικής Συνοχής και του Προϋπολογισμού της ΕΕ (COTER), δήλωσε: «Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η μελλοντική στρατηγική βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας πρέπει να αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες που εκφράζουν οι αυτοδιοικήσεις για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας. Η σημασία των διασυνοριακών δεσμών, η διεθνοποίηση του εξωτερικού κόστους και ειδικότερα η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, ο χώρος των δημόσιων μεταφορών στις πόλεις και την ύπαιθρο, η σημασία της καθημερινής κινητικότητας και η στροφή από τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές στις σιδηροδρομικές μεταφορές, είναι τα θέματα τα οποία πρέπει να ακούσουμε με προσοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα επιτύχει τους στόχους της χωρίς εμάς! “. Ο δήμαρχος της Σεβίλλης Juan Espadas, θα παρουσιάσει τις προόδους της ομάδας εργασίας Green Deal Going Local στην επόμενη συνάντηση του COTER στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Ο Rafał Trzaskowski (PL / EPP), δήμαρχος της Βαρσοβίας, έδωσε πληροφορίες για την πρώτη συνάντηση όπου συμμετείχε ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Συμφώνου των Δημάρχων .
Ο δήμαρχος Trzaskowski είπε: «Στην τελευταία συνάντηση, εγκρίναμε τη νέα δέσμευση για ένα« Σύμφωνο των Δημάρχων για μια δικαιότερη, κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη», η οποία στοχεύει να ευθυγραμμίσει το Σύμφωνο με την Πράσινη Συμφωνία και να το καταστήσει πρωταρχικό εργαλείο για την εφαρμογή του στην μετάβαση ουδέτερου άνθρακα. Όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την επίτευξη της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο. Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει οικονομική και μη οικονομική υποστήριξη για τους τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες για να καταστήσει την Πράσινη Συμφωνία πραγματική και να προωθήσει την κοινωνική αποδοχή της δίκαιης μετάβασης για το κλίμα. Η οικονομική στήριξη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Συνοχής, πρέπει να φτάσει απευθείας στους Δήμους και τις Περοφέρειες με διαφανή και δίκαιο τρόπο.

Στην επόμενη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Μάρτιο, η συνέλευση των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ θα συζητήσει με τον Kadri Simson, ευρωπαίο επίτροπο ενέργειας, σχετικά με το κύμα ανακαίνισης, το μαζικό σχέδιο της ΕΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Η ΕτΠ έχει προτείνει μια σειρά ολοκληρωμένων μέτρων για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των κτιρίων, ενώ δημιουργεί θέσεις εργασίας και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σε σχέδιο γνωμοδότησης του εισηγητή Enrico Rossi (IT / PES), μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου Signa (Φλωρεντία) και πρώην πρόεδρο της Περιφέρεια Τοσκάνης (2010-2020).

Η ομάδα εργασίας Green Deal Going Local ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου 2020
και αποτελείται από δεκατρία μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Η τελική έκδοση του Οδικού Χάρτη του 2021 της ομάδας εργασίας Green Deal Going Local θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ειδική διαδικτυακή πύλη της ΕτΠ.