Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία από την Ευπωπαϊκή Επιτροπή των ΠεριφερειώνΗ Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία της Ευπωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πραγματοποίησε την πρώτη της συνάντηση για να υποστηρίξει τη συμβολή των τοπικών αρχών στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.

 Η ομάδα αποτελείται από επτά Ευρωπαίους «σοφούς/ές»: τον πρόεδρο Herman Van Rompuy, τον Joaquin Almunia,τον Tomasz Grzegorz Grosse, την Rebecca Harms, την Silja Markkula, την Maria João Rodrigues και την Ανδρούλα Βασιλείου.

 Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου (HLG) είναι ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο, του οποίου η αποστολή είναι να υποστηρίξει τον πολιτικό και θεσμικό ρόλο της ΕτΠ παρέχοντας την στρατηγική πολιτική ανάλυση, εστιάζοντας στις προκλήσεις για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές στην Ευρώπη, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕτΠ  στο Συνέδριο για το Μέλλον της Ευρώπης.  Η HLG έχει ως αποστολή της να ενισχύσει τον αντίκτυπο και την επιρροή των τοπικών και περιφερειακών αρχών, μέσω της ΕτΠ, στην ευρωπαϊκή διαδικασία χάραξης πολιτικής και να ενθαρρύνει τη συζήτηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.

 Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, Πρόεδρος της ΕτΠ είπε: «Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την αποδοχή της πρόσκλησης.  Η εμπειρογνωμοσύνη τους, η δέσμευσή τους στις αξίες της ΕΕ και η βαθιά γνώση τους για τη δυναμική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία που θα βοηθήσουν στη μεγιστοποίηση της συμβολής της επιτροπής μας στη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης.  Κάθε μέλος έχει ένα μοναδικό υπόβαθρο και όραμα που θα προσφέρει απαράμιλλη προστιθέμενη αξία στη δουλειά μας.  Η Διάσκεψη δεν πρέπει να είναι απλώς ένας άλλος διαγωνισμός ομορφιάς μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, αφήνοντάς μας μόνο στα λόγια.  Θέλουμε και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Σώμα της Δημοκρατίας μας θα βγει από τη Διάσκεψη που θα ενισχυθεί σε όλες τις συνιστώσες της.  Η δημιουργία της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου θα συμβάλει συγκεκριμένα σε αυτήν τη διαδικασία.  “

 Ο Herman Van Rompuy, πρόεδρος της ομάδας υψηλού επιπέδου της ΕτΠ για την ευρωπαϊκή δημοκρατία, δήλωσε: «Είμαι τιμή μου που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών μου ανέθεσε το καθήκον να ηγηθώ αυτής της ομάδας διακεκριμένων προσωπικοτήτων.  Η αποστολή μας είναι να παρουσιάσουμε καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες και προτάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και την ανάπτυξη μιας Ευρώπης που προστατεύει και ενδυναμώνει τους πολίτες της.  Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να συμβάλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη δημοκρατία και θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ.  Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών μας που ζουν σε περιοχές, δήμους και χωριά, και πρέπει να σκεφτούμε πώς να ενισχύσουμε το δημοκρατικό μας σύστημα και να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη μέσω της καλύτερης συμμετοχής των περιφερειών και  δήμων.  Η Διάσκεψη πρέπει να προσφέρει λύσεις για μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία που να περιλαμβάνει τους πολίτες και να δίνει απαντήσεις στις ανάγκες και τις ανησυχίες τους, με κοινό όραμα για ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον ».

 Η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου θα ανταλλάξει απόψεις και θα συνεργαστεί στενά με τα μέλη της ΕτΠ, ιδίως τη Διάσκεψη των Προέδρων της ΕτΠ, το Προεδρείο, τις θεματικές επιτροπές της και τα μέλη της αντιπροσωπείας της ΕτΠ στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.  Θα συνεργαστεί επίσης με νέους περιφερειακούς και τοπικούς πολιτικούς που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία Young Elected Politicians (YEPs) της ΕτΠ, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και άλλους φορείς νεολαίας.  Το έργο και η ώθηση της θα χρησιμεύσει ως βάση για τη συμβολή της ΕτΠ στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, μαζί με τοπικούς διαλόγους που διοργανώνονται από μέλη της ΕτΠ σε όλες τις περιοχές και τους δήμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας ότι η Διάσκεψη θα φτάσει πέρα ​​από τις εθνικές πρωτεύουσες.

 Το HLG αποτελείται από επτά Ευρωπαίους «σοφούς άνδρες και γυναίκες»:

 Herman Van Rompuy, πρώην πρωθυπουργό του Βελγίου και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ·
Joaquin Almunia, πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Ανταγωνισμού, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων ·
Tomasz Grzegorz Grosse, Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας.
Rebecca Harms, πρώην βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ευρωβουλευτής) ·
Silja Markkula, Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας ·
Maria João Rodrigues, πρώην Υπουργού Προσόντων και Παιδείας της Πορτογαλίας και ευρωβουλευτής ·  και την
Ανδρούλλα Βασιλείου, πρώην Επίτροπου Υγείας και Παιδείας, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεότητας.

 Ιστορικό

 Η σύσταση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία εγκρίθηκε από το Προεδρείο της ΕτΠ τον Δεκέμβριο του 2020 μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων της ΕτΠ.  Θα ξεκινήσει επίσημα κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών του Μαΐου (5-7 Μαΐου), μαζί με έναν πολιτικό διάλογο γύρω από την προοπτική της ΕτΠ για το μέλλον της Ευρώπης και τη συμμετοχή της ΕΤΠ στην προσεχή διάσκεψη για το μέλλον.  της Ευρώπης.  Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα ξεκινήσει επίσημα στις 9 Μαΐου 2021 και θα καταλήξει σε συμπεράσματα έως την Άνοιξη του 2022.