Δημόσια Διαβούλευση Προδιαγραφές Σύνταξης Στρατηγικού Σχεδίου Διαχείρισης Χώρων Αστικού Πρασίνου σε επίπεδο Δήμου

Πρόκειται για τις προτεινόμενες προδιαγραφές και οδηγίες για τη σύνταξη Στρατηγικών Σχεδίων Διαχείρισης αστικού πρασίνου σε επίπεδο Δήμου, με στόχο την αποτελεσματικότερη συμβολή των Χώρων Αστικού Πρασίνου στη δημιουργία ανθεκτικότερων πόλεων στην κλιματική αλλαγή.
Το κείμενο του τεύχους που μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο
http://lifegrin.gr/forums/?lang=el παραμένει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Κυριακή 28.3.2021 και παρακαλούμε για τις όποιες παρατηρήσεις ή παρεμβάσεις σας.
Το παρόν αποτελεί μέρος της δράσης C1: Guidelines for the strategic planning and management of urban green areas in response to climate change – Κατευθυντήριες γραμμές για τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των χώρων αστικού πρασίνου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, του έργου LIFE GrIn.

H ΚΕΔΕ βασικός εταίρος του έργου LIFE GrIn με την οπτική της σταθερά στραμμένη στην πορεία των ΟΤΑ της χώρας προς την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αλλά και τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τους πολίτες των μεγάλων πόλεων, ιδίως δε μετά την καταστροφική ΜΗΔΕΙΑ, καλεί τους δήμους να συμβάλλουν με τις παρατηρήσεις τους σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση που αφορά στην καθημερινότητα της ζωής στις πόλεις μας και η οποία θα καταλήξει στην εφαρμογή μίας πολιτικής για την αύξηση των χώρων αστικού πρασίνου, προσαρμοσμένων στις ελληνικές κλιματικές συνθήκες, βελτιώνοντας την ποιότητα της καθημερινότητας όλων και υποστηρίζοντας την αποδοτικότερη εφαρμογή των τοπικών σχεδίων των δήμων.

Για περεταίρω πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα της ΚΕΔΕ στον τομέα ενημέρωση – Ευρωπαϊκά προγράμματα : https://kedke.gr/category/diethneis- scheseis-evropaika-programmata-kede/evropaika-programmata- tis-kede/
και την ιστοσελίδα του έργου : www.lifegrin.gr