∆ιαδικτυακό Συνέδριο : Κλιματική αλλαγή & Πολιτική Προστασία – Προκλήσεις και Προτάσεις για την τοπική Αυτοδιοίκηση

??????????

Η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας και η Ελληνογερμανική Συνέλευση συνδιοργανώνουν τη ∆ευτέρα 22 Μαρτίου 2021, με ώρα έναρξης 10 το πρωί, διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: Κλιματική αλλαγή & Πολιτική Προστασία – Προκλήσεις και Προτάσεις για την τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν σε μια ιδιαίτερη συγκυρία τα ζητήματα που συνδέονται με την Κλιματική Αλλαγή και οι επιπτώσεις που αυτή έχει, που οδηγούν στην ανάγκη αναδιάρθρωσης και αναδιοργάνωσης των δομών και των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, σε επίπεδο Αυτοδιοίκησης, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους και την πρόληψη και προστασία των τοπικών κοινωνιών από φυσικές καταστροφές .
Σε αυτό το διαδικτυακό φόρουμ θα συναντηθούν, θα καταθέσουν τις απόψεις τους και θα συζητήσουν αιρετοί από Ελλάδα και Γερμανία του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των Κυβερνήσεων των δύο χωρών, εκπρόσωποι κρατικών φορέων, καθώς και διακεκριμένοι επιστήμονες και τεχνοκράτες.
Φιλοδοξία των διοργανωτών είναι το Συνέδριο αυτό να αποτελέσει την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου σχετικά με ζητήματα που σχετίζονται με τη διάρθρωση των δομών της πολιτικής προστασίας στο επίπεδο και των δύο βαθμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, την αναζήτηση μέσα από την ανταλλαγή τεχνογνωσίας των βέλτιστων μηχανισμών για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων στην πράξη, την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών που ακολουθούνται σήμερα, που θα καταλήξει στην προώθηση και στήριξη διμερών συνεργασιών, στο πεδίο της πολιτικής προστασίας.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξουν με εισηγήσεις τους, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδος ∆ημήτρης Παπαστεργίου και ο Norbert Barthle, MdB – Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός, Εντεταλμένος για την Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ).
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν μεταξύ άλλων ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Γιώργος Πατούλης, ο Stephan Mayer, MdB – Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός Εσωτερικών, ∆όμησης και Εσωτερικών Υποθέσεων και ο Χριστόδουλος Μαμσάκος, Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΕ∆Ε και ∆ήμαρχος ∆ράμας.
Ο ∆ρ. Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής ∆υναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & ∆ιαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, θα είναι εισηγητής με θέμα τη διασύνδεση της Κλιματικής Αλλαγής και της Πολιτικής Προστασίας.
Στο πλαίσιο της ψηφιακής εκδήλωσης θα αναδειχθούν τα ζητήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες και τις δομές πολιτικής προστασίας των αυτοδιοικητικών οργανισμών σε Ελλάδα και Γερμανία και θα δοθεί η δυνατότητα σε ανώτατα κυβερνητικά στελέχη, σε αιρετούς των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης και των δύο χωρών, αλλά και σε επιστήμονες να ανταλλάξουν γνώσεις, απόψεις, προτάσεις και εμπειρίες, ώστε να προαχθεί η έννοια της καινοτομίας και να αναδειχθεί ο ρόλος και η σημασία της ανάπτυξης των δομών και των υποδομών της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.
Όπως επισημαίνει ο Πρόεδρος της Κ.Ε.∆.Ε. ∆. Παπαστεργίου « Η Κ.Ε.∆.Ε. για μια ακόμη φορά βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, αφού το Συνέδριο αυτό διεξάγεται σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, όπου τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας αναδεικνύονται σε κρίσιμης σημασίας. Συνδέονται άμεσα με την διαχείριση της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης που γνώρισε ο πλανήτης μας τον τελευταίο αιώνα, αλλά κυρίως με τη μελλοντική διαχείριση των επιπτώσεων που ήδη προκαλεί η κλιματική αλλαγή. Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού προετοιμάζεται έγκαιρα, ενισχύει τις γνώσεις και εμπειρίες της, προωθεί διεθνείς συνεργασίες και είναι έτοιμη να συμμετάσχει με αυξημένους ρόλους στο νέο μοντέλο πολιτικής προστασίας που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση».
Το διαδικτυακό συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας, τη σελίδα της στο Facebook και το κανάλι της στο youtube.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου.