Εγκύκλιος για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821

Το Τμήμα Ποιότητας & Εθιμιτυπίας του ΥΠΕΣ εξέδωσε εγκύκλιο η οποία αναφέρει ότι:

Σε λίγες ημέρες ο Ελληνισμός θα εορτάσει την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821, η οποία συμπίπτει με την συμπλήρωση των διακοσίων ετών από την Επανάσταση του 1821.
Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι οι φετινές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν, τέλεση δοξολογιών οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις ενώ οι καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούνται:
α. οι Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την παροχή οδηγιών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου στις Υπηρεσίες που εποπτεύουν και στους Δήμους της τοπικής αρμοδιότητάς τους, καθώς και για την κατάρτιση του προγράμματος κατάθεσης στεφάνων από τις αρμόδιες δημοτικές αρχές.

β. Οι Περιφερειάρχες για την κατάρτιση του προγράμματος εορτασμού της Εθνικής Επετείου στις έδρες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά προγράμματα εορτασμού, επετειακές δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν στον εορτασμό των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Στην πόλη της Αθήνας, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, θα πραγματοποιηθεί στρατιωτική παρέλαση, η οποία θα αποτελέσει την κορύφωση των εορταστικών
εκδηλώσεων των διακοσίων ετών από την παλιγγενεσία του Έθνους, στην οποία θα συμμετέχουν τμήματα και μέσα των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Ο σημαιοστολισμός σύμφωνα με την με αριθμ. 20671/18.03.2021 απόφασή μας ορίζεται γενικός και τριήμερος, από την 8η πρωινή ώρα της 23ης Μαρτίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου.
Το βράδυ της 24ης και 25ης Μαρτίου, πόλεις και χωριά θα φωταγωγηθούν.

Πληροφορίες: I. Ντούμα, 213 136 4607, e-mail: [email protected]