Παρατάσεις για το Αντώνης Τρίτσης μέχρι 30 Απριλίου

Σε παράταση μέχρι τις 30 Απριλίου προσχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών για τις προσκλήσεις που έχει εκδώσει για το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτης»
Με την ΥΠ.ΕΣ. 5456/29.03.2021 κάνει 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΑΤ14 στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»

Με την ΥΠ.ΕΣ. 5447/29.03.2021 κάνει 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ08 στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

Με την ΥΠ.ΕΣ. 5446/29.03.2021 κάνει 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ07 στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»

Με την ΥΠ.ΕΣ. 5445/29.03.2021 κάνει 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ06 στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση»

Με την ΥΠ.ΕΣ. 5449/29.03.2021 κάνει 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης AT09 στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

Με την ΥΠ.ΕΣ. 5443/29.03.2021 κάνει 1η Τροποποίσηση Πρόσκλησης ΑΤ04 στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο : «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

Με την ΥΠ.ΕΣ. 5442/29.03.2021 κάνει 2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης ΑΤ03 στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»

Με την ΥΠ.ΕΣ. 5450/29.03.2021 κάνει 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ10 στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»

Με την ΥΠ.ΕΣ. 5440/29.03.2021 κάνει 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ02 στον άξονα προτεραιότητας: «περιβάλλον» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»

Με την ΥΠ.ΕΣ. 5453/29.03.2021 κάνει 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ11 στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

Με την ΥΠ.ΕΣ. 5439/29.03.2021 κάνει 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης AT01 στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης»

Και με την ΥΠ.ΕΣ. 5444/29.03.2021 κάνει 2η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ05 στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»