Σε ΦΕΚ τα νέα μέτρα για covid-19 έως 19 Απριλίου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1441 τεύχος B’ 10 Απριλίου 2021 απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 22439 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 19 Απρι- λίου 2021 και ώρα 6:00.

Κατεβάστε από έδώ το ΦΕΚ