Συνεδριάζει την Τετάρτη η ΚΕΔΕ για το Αντώνης Τρίτσης με τον Πέτσα

Την Τετάρτη 14 Απριλίου, στις 12:00 το μεσημέρι θα συνεδριάσει μέσω τηλεδιάσκεψης το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας με τη συμμετοχή των Πρόεδρων των Περιφερειακών Ενοτήτων ∆ήμων (ΠΕ∆)
Στη συνεδρίαση θα συμμετάσχει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.
Βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι οι θέσεις και οι προτάσεις της ΚΕ∆Ε για την Υλοποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθμ. 6302/8.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Υγείας – Εσωτερικών – Επικρατείας με τίτλο: «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22766/9.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομιών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ο.Τ.Α. α ́ και β ́ βαθμού, συνδέσμων ∆ήμων και Νομικών Προσώπων Ο.Τ.Α.: Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
Στο ∆Σ της Τετάρτης 14ης Απριλίου θα συζητηθούν επίσης τα εξής θέματα:
ΑΘΗΝA 12-04-21
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
● Αναστολή πληρωμών των τοκοχρεολυτικών δόσεων των ΟΤΑ προς το ΤΠ∆ για
το 2021 και μεταφορά τους προς πληρωμή στο 2022 σε ισόποσες άτοκες δόσεις.
● Η υποβολή αιτήματος προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ∆.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου της.
● Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για την τροποποίηση του άρθρου 37 του υπό
επεξεργασία σχεδίου νόμου για τον εσωτερικό έλεγχο.
Η συνεδρίαση του ∆Σ θα μεταδοθεί απ’ ευθείας μέσω live streaming από την ιστοσελίδα της ΚΕ∆Ε και το κανάλι της Ένωσης στο youtube.