Αναρτήθηκαν οι τροποποιήσεις των Προσκλήσεων του “Αντώνης Τρίτσης”

Υπεγράφησαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό, Στέλιο Πέτσα, οι τροποποιήσεις των δεκατριών (13) Προσκλήσεων του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.
Σε συνέχεια της πρόσφατης ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1399), πραγματοποιούνται οι αναγκαίες προσαρμογές σε κάθε Πρόσκληση και δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως 31 Μαΐου 2021. Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για την τελική παράταση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», προκειμένου να διευκολυνθούν χρονικά οι φορείς στην υποβολή των προτάσεών τους.

ΥΠ.ΕΣ. 6560/13.04.2021 ΑΔΑ 6Δ4Ι46ΜΤΛ6-ΖΘΑ
3η Τροποποίηση Πρόσκλησης ΑΤ02 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»

ΥΠ.ΕΣ. 6567/13.04.2021 ΑΔΑ 9ΚΨΥ46ΜΤΛ6-ΛΕΖ
3η Τροποποίηση Πρόσκλησης AT09 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια» με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

ΥΠ.ΕΣ. 6568/13.04.2021 ΑΔΑ 9ΓΒ246ΜΤΛ6-ΥΝΞ
2η Τροποποίηση πρόσκληση ΑΤ10 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ»

ΥΠ.ΕΣ. 6570/13.04.2021 ΑΔΑ 9Ν1Ι46ΜΤΛ6-ΞΩΘ
2η Τροποποίηση πρόσκλησης ΑΤ12 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους»

ΥΠ.ΕΣ. 6559/13.04.2021 ΑΔΑ 99ΨΣ46ΜΤΛ6-Π6Λ
3η Τροποποίηση πρόσκλησης AT01 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης»

ΥΠ.ΕΣ. 6569/13.04.2021 ΑΔΑ ΕΚΘΟ46ΜΤΛ6-ΖΔΙ
3η Τροποποίηση πρόσκλησης ΑΤ11 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

ΥΠ.ΕΣ. 6563/13.04.2021 ΑΔΑ: ΕΨΧ346ΜΤΛ6-Β92
3η Τροποποίηση πρόσκλησης ΑΤ05 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

ΥΠ.ΕΣ. 6666/13.04.2021 ΑΔΑ ΡΡΥΙ46ΜΤΛ6-Ζ05
2η Τροποποίηση πρόσκλησης ΑΤ08 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19»

ΥΠ.ΕΣ. 6564/13.04.2021 ΑΔΑ Ψ0Ε646ΜΤΛ6-ΧΧΧ
3η Τροποποίηση πρόσκλησης ΑΤ06 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση»

ΥΠ.ΕΣ. 6565/13.04.2021 ΑΔΑ ΨΒΤΥ46ΜΤΛ6-ΛΙΩ
3η Τροποποίηση πρόσκλησης ΑΤ07 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων»

ΥΠ.ΕΣ. 6571/13.04.2021 ΑΔΑ ΩΑΙΗ46ΜΤΛ6-ΙΝΠ
2η τροποποίηση πρόσκλησης ΑΤ14 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»

ΥΠ.ΕΣ. 6561/13.04.2021 ΑΔΑ Ρ0Γ146ΜΤΛ6-ΟΧ3
3η Τροποποίηση της πρόσκλησης ΑΤ03 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»

ΥΠ.ΕΣ. 6562/13.04.2021 ΑΔΑ ΨΨΛΔ46ΜΤΛ6-7ΧΩ
2η Τροποποίηση πρόσκλησης ΑΤ04 για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» με τίτλο: «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»