Τροπολογία για τα δοκιμαστικά τεστ στους Δήμους

Κατατέθηκε υπ’ αριθ. 843/59 τροπολογία με τίτλο: «Διενέργεια δοκιμαστικών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) από τους ΟΤΑ α’ βαθμού»
Η τροπολογία κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου: “Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης”.

Στο άρθρο 2 της τροπολογίας ορίζεται ότι οι Ο.Τ.Α. α’ βαθμού νοούνται ως φορείς διενέργειας δοκιμαστικών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και υπέχουν μέσω του συμβεβλημένου ιατρικού προσωπικού τους την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών Covid-19.
Για τη διενέργεια των τεστ οι Ο.Τ.Α. μπορούν να προσλάβουν έως 31.05.2021 κατάλληλο ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4745/20, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο της τροπολογίας.