Απολογισμός Πεπραγμένων Κοινωνικής Πολιτικής Στερεάς Ελλάδας

Πραγματοποιήθηκε χθες, η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας με θέμα τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής για το 2020.
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, επισήμανε τους στόχους που κατακτήθηκαν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν.

Για τους τομείς Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής μέριμνας αναφέρθηκε λεπτομερώς ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Κωνσταντίνος Μπακομήτρος.
Σε μία περίοδο με πρωτοφανείς δοκιμασίες για τον τόπο μας αλλά και όλο τον κόσμο, στο επίκεντρο του σχεδιασμού μας, το 2020, παρέμεινε η κοινωνία, η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.

Ενδεικτικά ο Αντιπεριφερειάρχης ανέφερε:

Μεσούσης της μεγαλύτερης Υγειονομικής κρίσης της εποχής μας η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, με προτεραιότητα την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων και των δομών υγείας της Στερεάς Ελλάδας. Παραδώσαμε κομβικά έργα πνοής για την Υγεία, όπως το Νέο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας και την επέκταση – αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας. Με την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ειδών ατομικής προστασίας που διανείμαμε σε φορείς και υγειονομικές μονάδες, συμβάλλαμε καθοριστικά στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Συνολικά χρηματοδοτήσαμε με 4.977.576 € έργα υποδομής και εξοπλισμού στα Νοσοκομεία και με 2.360.000 € έργα για επισκευή και συντήρηση έντεκα (11) Κέντρων Υγείας.

• Υλοποιείται πρόγραμμα παροχής Οικονομικών κινήτρων στους επικουρικούς γιατρούς και γιατρούς υπαίθρου που υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν σε δημόσιες δομές υγείας άγονων προβληματικών και απομακρυσμένων περιοχών της Στερεάς Ελλάδας.
• Εφαρμόζουμε πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, ένα σημαντικό έργο για την προστασία της Δημόσιας Υγείας με εντατικούς ψεκασμούς, με ειδική μέριμνα, στις περιοχές που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη.
• Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προμηθεύτηκε 25 αυτόματους φορητούς απινιδωτές, οι οποίοι δόθηκαν από ένας σε κάθε δήμο για να τοποθετηθούν σε δημόσιους χώρους των δήμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
• Σε συνεργασία με τα νοσοκομεία της Περιφέρειας πραγματοποιήσαμε εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.
• Γίνονται επίσης συστηματικοί έλεγχοι για την ποιότητα των υδάτων τόσο των δικτύων ύδρευσης και των γεωτρήσεων των οικισμών όσο και των νερών των κολυμβητικών περιοχών, ευθύνης των Περιφερειακών Ενοτήτων για την κολυμβητική περίοδο κάθε έτους.
Στηρίζουμε την κοινωνία και τους πιο ευπαθείς συμπολίτες μας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία με δράσεις που υλοποιούνται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με γνώμονα την κοινωνική μέριμνα.
• Με το ταμείο επισιτιστικής βοήθειας για τη διανομή τροφίμων βασικών υλικών αγαθών σε απόρους, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος έχουν ωφεληθεί από το συγκεκριμένο πρόγραμμα πάνω από 18.000 άτομα.
• Με το πρόγραμμα διατροφή για την σίτιση και την προώθηση της υγιεινής διατροφής σε μαθητές δημόσιων σχολείων.
• Για την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας σε συνεργασία με την hope Genesis υλοποιείται το πρόγραμμα παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Αναλυτικότερα για το 2019 γεννήθηκαν με την υποστήριξη του προγράμματος, 12 μωρά και το 2020 11 μωρά.
• Στις προτεραιότητες μας και οι μαθητές με το πρόγραμμα των σχολείων tipping point 2019-2020, με σκοπό να δημιουργήσει ενήμερους και ευσυνείδητους μαθητές σε ότι αφορά τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία.
• Μέσω της δομής Γέφυρα για το 2020 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: σίτιση απόρων, διανομή κατ΄οίκων τροφίμων και προμηθειών σε δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ λειτούργησε γραμμή Ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης, υπηρεσίες τηλεϊατρικής καθώς και παροχή σχολικών ειδών στους μαθητές – μέλη οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.
• Έγινε η σύνταξη της ετήσιας έκθεσης του περιφερειακού παρατηρητηρίου κοινωνικής ένταξης με την αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
• Διεξήχθη έρευνα πεδίου στις κοινωνικές δομές για τη μέτρηση και αξιολόγηση της ικανοποίησης των ωφελουμένων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των δήμων. Σκοπός της, η συλλογή πληροφοριών, στοιχείων και εκτιμήσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση του σχεδιασμού και του τρόπου υλοποίησης των παρεμβάσεων στο μέλλον.
• Τέλος παρότι η διαδικασία της υιοθεσίας ή αναδοχής παιδιού γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και έχουν δημιουργηθεί μητρώα ανηλίκων για όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα της χώρας και έχουν θεσπιστεί εθνικά μητρώα υποψήφιων θετών – ανάδοχων γονέων, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος υλοποίησε για το έτος 2020 πέντε προγράμματα εκπαίδευσης & επιμόρφωσης υποψήφιων θετών γονέων και τρία υποψηφίων ανάδοχων γονέων.
«Μαζί με τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό, τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Εντεταλμένους, τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τους υπαλλήλους όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζουμε να υπηρετούμε απερίσπαστα και άοκνα τους πολίτες της Στερεάς» δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Κωνσταντίνος Μπακομήτρος.