4,9 εκ για μισθώματα και πρόσθετες υπηρεσίες σχολείων

Υπογράφηκε η κατανομή, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 4.960.459,61€ σε Δήμους της Χώρας, για την καταβολή μισθωμάτων από 01-01-2021 έως 30-04-2021 των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν από 1-1-2011 σύμφωνα με το ν.3852/2010.

Δείτε εδώ πόσα χρήματα παίρνει κάθε δήμος

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/04/kap_misthomata_sxoleion.pdf