Ανασκόπηση των κυριότερων Αυτοδιοικητικών Ειδήσεων του δεκαημέρου

Λίγες οι σημαντικές ειδήσεις που προέκυψαν το δεκαήμερα λόγο Πάσχα που μας πέρασε, με πρώτη την ΚΥΑ για τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο στο Δημόσιο Τομέα σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους και δεν τηλεργάζονται.

Επίσης την εβδομάδα που μας πέρασε με ΦΕΚ παρατάθηκε η Κοινωφελής Εργασία με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 0.1503/27.3.2020 (Β’ 1256) κοινής υπουργικής απόφασης .

Ακόμη πιο σημαντική είδηση η Κατευθυντήρια Οδηγία που εξέδωσε η ΕΑΑΔΗΣΥ για ζητήματα του Βιβλίου ΙΙ Ν. 4412/2016 με πολλές διευκρινίσεις και εντοπισμού παγίδων.

Την εβδομάδα που μας πέρασε βγήκε σε διαβούλευση και το σχέδιο νόμου για το Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας στον δημόσιο.

Βγήκε και η πρόσκληση για τον 2ο κύκλο κινητικότητας που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή, 7/5/2021. Ο 2ος κύκλος κινητικότητας αφορά στον έλεγχο και έγκριση προς τελική υποβολή στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας των αιτημάτων πλήρωσης θέσεων.

Την εβδομάδα που μας πέρασε ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης παρουσίασε, ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών η οποία αφορά στη ρύθμιση δραστηριοτήτων άσκησης επιρροής σε μέλη θεσμικών οργάνων της Πολιτείας.

Στο ΔΣ της ΚΕΔΕ της περασμένης εβδομάδας ο Πρόεδρος Δημήτρης Παπαστεργίου εισηγήθηκε και το ΔΣ υπερψήφισε να υπάρξει πρωτοβουλία άμεσης ενημέρωσης του Πρωθυπουργού από το Προεδρείο της ΚΕΔΕ, πάνω σε ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των πόρων του Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» αλλά και του νέου ΕΣΠΑ.

Τέλος την εβδομάδα που μας πέρασε υπογράφτηκαν και 33 εκατ. ευρώ από τους ΚΑΠ για τα σχολεία.