19,6 εκ ευρώ για πυροπροστασία

Με απόφαση του Αν Υπουργού Εσωτερικών κ. Πέτσα κατανέμονται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 16.910.000,00 € σε Δήμους για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Δείτε εδώ πόσα χρήματα παίρνει κάθε δήμος