Δημόσια διαβούλευση για το «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’»

Τέθηκε από χθές Πέμπτη, 6 Μαΐου 2021 και ώρα 22:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΆΡΓΟΣ»». Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Αν Υπουργίς κ. Πέτσας καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 20.5.2021 και ώρα 22:00.

Την διαβούλευση μπορειτε να βρείτε εδώ

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση μέχρι σήμερα, δεν έχει καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων με τρόπο που να διασφαλίζει την ευζωία τους και να αποτρέπει την αύξηση του πληθυσμού τους, η οποία σήμερα είναι εκθετική. Επίσης, δεν έχουν εξαλειφθεί φαινόμενα εγκατάλειψης, κακοποίησης και παράνομης εμπορικής εκμετάλλευσής τους, φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν με τις προτεραιότητες και τις αξίες ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους.
Η υπεύθυνη ιδιοκτησία και η ενίσχυση της ευζωίας των ζώων συντροφιάς, δεσποζόμενων και αδέσποτων, απαιτούν τη θεσμοθέτηση, με σαφή τρόπο, της ενεργού συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και πρωτίστως των δήμων, των επιστημόνων, των φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων και των υπεύθυνων πολιτών, με συγκεκριμένους ρόλους, αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, με βάση την αρχή της διαφάνειας. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο ελλείπει σήμερα.
Επιπλέον, δεν υφίσταται σαφές και επαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης των δήμων, οι οποίοι καλούνται να συντάξουν και να υλοποιήσουν συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα για τα ζώα με στόχους, χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό. Την ανωτέρω ανάγκη καλύπτει η αξιολογούμενη ρύθμιση, η οποία θεσπίζει για πρώτη φορά πλαίσιο χρηματοδότησης.

Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;
Το υπό αξιολόγηση σχέδιο νόμου αφορά στους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους κτηνιάτρους που ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα, τους εθελοντές κτηνιάτρους, υπηκόους των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα φιλοζωικά σωματεία και τις φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τους εκτροφείς, αλλά και το σύνολο των πολιτών.

Δείτε εδώ και την αιτιολογική έκθεση