Ανασκόπηση των κυριότερων αυτοδιοικητικών ειδήσεων 3-9 Μαΐου

Την εβδομάδα που μας το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε εγκύκλιο για την εφαρμογή του νόμου 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση».

Ανέβηκε και σε δημόσια διαβούλευση για το «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 20.5.2021 και ώρα 22:00.

Εντωμεταξύ με απόφαση του Πρωθυπουργού και με ΠΔ η αρμοδιότητα και όλες οι υπηρεσίες για τα Ζώα Συντροφιάς περάσανε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπ. Εσωτερικών

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού.

Την εβδομάδα που μας πέρασε διαπιστώθηκε μπλόκο με την Γενική Συνέλευση και την αλλαγή ΔΣ στην ΕΕΤΑ, η υπόθεση πάλι έχει κολλήσει με τεράστιες επιπτώσεις και στο «Αντώνης Τρίτσης».

Εκδόθηκε και εγκύκλιος άμεση εκκίνησης των διαδικασιών για τον έλεγχο της ποιότητας των υδάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Προβλέπεται επίσης υποχρέωση άμεσης υποβολής έκθεσης.

Την εβδομάδα που μας πέρασε βγήκε και νέα πολύ σημαντική Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ για ζητήματα του Βιβλίου ΙΙ Ν. 4412/2016.

Δόθηκε και παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του προγράμματος επιχορήγησης δήμων για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.

Όπως δόθηκε και παράταση υποβολής αιτημάτων για στελέχωση υπηρεσιών των ΟΤΑ με αποφοίτους της ΚΗ ́ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μέχρι 12 Μαϊου.

Την εβδομάδα που μας πέρασε προσδιορίστηκε και το σύνθημα «#Love30» για την φετινή 6ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας που έχει ως επιδίωξη την καθιέρωση του ορίου των 30 χιλιομέτρων την ώρα στις πόλεις.

Την εβδομάδα που μας πέρασε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ολοκλήρωσε και τη διάθεση αδειών λογισμικού σε φορείς του Δημοσίου και σε 11 Περιφέρειες και 30 Δήμους υλοποιώντας το έργο «Προμήθεια αδειών λογισμικού μέσω εταιρικής σύμβασης (Enterprise Agreement)».

Υπογράφτηκε και η πέμπτη δόση ΚΑΠ 106 εκ στους Δήμους. Το myota δημοσίευσε πίνακα με το πόσα χρήματα παίρνει κάθε δήμος.

Τέλος την εβδομάδα που μας πέρασε κατανεμήθηκαν, από τον λογαριασμό των ΚΑΠ 16.910.000,00 € σε Δήμους για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.

Θυμίζουμε ότι στην σελίδα ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ μπορείτε κάθε μέρα να βλέπεται τις Καλές Πρακτικές των δήμων όπως τις καταγράφει το myota.gr