Η ΕΛΣΤΑΤ καλεί και πάλι απογραφείς από τους Δήμους

Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνεται η επανενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής υποψήφιων Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας για συγκεκριμένους Δήμους της Χώρας. 

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 14ης Μαΐου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 18ης Μαΐου 2021. 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι, λόγω μη διαθεσιμότητας Απογραφέων (μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και εξαντλήσεως του Μητρώου λόγω παραιτήσεων Απογραφέων), συνέχεια της αρχικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, (υπ’ αριθ. ΓΠ–60/12.2.2021) για ανάθεση ερωτηματολογίων της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας 2021 σε ορισμένους Δήμους της Χώρας, θα προβεί, όπως προβλέπεται στην ανωτέρω Πρόσκληση, σε επανενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής για τους συγκεκριμένους Δήμους, οι οποίοι παρατίθενται κατωτέρω:

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/05/ΑΠΟΓΡΑΦΗ-Γ-Κ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ_13.5.2021.pdf