Ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων στην πορεία για την ενεργειακή μετάβαση

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) διοργανώνει, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, την Τρίτη 25 Μαΐου, και ώρα 11 π.μ., διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Ο Θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην πορεία για την Ενεργειακή Μετάβαση, στην Περιφέρεια Κρήτης».

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας τις δυνατότητες των τοπικών αρχών να συμμετέχουν σε Ενεργειακές Κοινότητες-ENCREMENCO» και αποσκοπεί στην απόκτηση τεχνογνωσίας από το προσωπικό των τοπικών αρχών σχετικά με τις Ενεργειακές Κοινότητες και ειδικότερα το θεσμικό πλαίσιο, τα μέτρα στήριξης, τον ενεργειακό συμψηφισμό και τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Σε αυτή θα παρουσιαστούν, επίσης, πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η εκδήλωση απευθύνεται σε στελέχη ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και περιλαμβάνει 3 ενότητες:

α. «Στόχοι και στρατηγική για την εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσιων φορέων στην ενεργειακή μετάβαση, μέσω του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων», όπου περιλαμβάνονται εισηγήσεις από αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης, εκπροσώπους διοικήσεων δημοσίων φορέων, Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων και στελέχη της δημόσιας διοίκησης.

β. «Καλές πρακτικές και εμπειρία από την έως τώρα ανάπτυξη του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα και την Γερμανία», όπου θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες για την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Περιφέρεια, καθώς και επιτυχημένα παραδείγματα και εμπειρία από την Ελλάδα και την Γερμανία, ενώ θα παρέμβουν εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Συνεταιρισμών.

γ. «Θεσμικές και τεχνολογικές προκλήσεις για την ανάπτυξη των Ενεργειακών Κοινοτήτων», ανοιχτή συζήτηση για θέματα που σχετίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο, ως προς τα οικονομικά κίνητρα και την χρηματοδότηση των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Θα αναλυθούν οι προκλήσεις για ειδικές κατηγορίες έργων. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι και στελέχη της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημοσίων φορέων και της ερευνητικής/πανεπιστημιακής κοινότητας.

Πρόκειται για την έβδομη κατά σειρά περιφερειακή εκδήλωση που πραγματοποιεί το ΚΑΠΕ για να προωθήσει την ίδρυση και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων με τη συμμετοχή ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού. Σε διάστημα 14 μηνών, θα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά εννέα εκδηλώσεις, στο πλαίσιο του ENCREMENCO, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το γερμανικό πρόγραμμα για το κλίμα προκειμένου να προωθήσει τον θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://zoom.us/meeting/register/tJApc-utrDsiGNVk7CcY3T8NuUjXxM1lKIAQ

Για περισσότερες πληροφορίες:

www.cres.gr

www.encremenco.eu