Πολύ καλή πρακτική η πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Παράδειγμα καλής πρακτικής αποτελεί η πλατφόρμα δημόσιας διαβούλευσης που έχει κρεμάσει όπως λένε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου. Η θετική πρωτοτυπία δεν έγκειται μόνο στο περιεχόμενο και τα εργαλεία της πλατφόρμας, αλλά και όπως διαπιστώνει κανείς και στην συνέχεια των διαβουλεύσεων. Ο επισκέπτης έχει την δυνατότητα να δει μια σειρά δημόσιων διαβουλεύσεων για πολλά θέματα που αφορούν γενικότερα θέματα στρατηγικής αλλά και παρέμβασης στις γειτονιές.

Τονίζουμε την Δημόσια Διαβούλευση. Πολλοί δήμοι ονομάζουν δημόσια διαβούλευση την συμπλήρωση μια φόρμας ή ενός ερωτηματολογίου και την αποστολή στο δήμο χωρίς να να βλέπει κανείς το περιεχόμενο. Αυτό βέβαια δεν είναι δημόσια διαβούλευση. Δημόσια διαβούλευση σημαίνει οι πολίτες να ανταλλάσσουν απόψεις και επιχειρήματα και μεταξύ τους.

Ετσι ακριβώς όπως είναι η πλατφόρμα του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
Επίσης σημαντικό εργαλείο είναι η δυνατότητα που έχει ο επισκέπτης να βάλει και τα δικά του ζητήματα που τον απασχολούν ή τις δικές του ιδέες σε ξεχωριστό frame της πλατφόρμας.

Η πρόσφατη Δημόσια Διαβούλευση που ξεκίνησε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είναι η
Ελεγχόμενη στάθμευση κατοίκων στην περιοχή πέριξ του σταθμού μετρό “Άγιος Δημήτριος – Αλέξανδρος Παναγούλης” και στη περιοχή του σταθμού μετρό “Ηλιούπολη – Γρηγόρης Λαμπράκης”
Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο κανονισμού για την Ελεγχόμενη στάθμευση κατοίκων στην περιοχή πέριξ του σταθμού μετρό «Άγιος Δημήτριος – Αλέξανδρος Παναγούλης» και στη περιοχή του σταθμού μετρό «Ηλιούπολη – Γρηγόρης Λαμπράκης».
Σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. σχετικά με τη ρύθμιση οδικής κυκλοφορίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές μελέτες, θα δημιουργηθούν δυο κατηγορίες θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης: (α) μόνιμων κατοίκων, (β) επισκεπτών, καθώς και θέσεις ειδικής κατηγορίας οχημάτων για επαγγελματικές ανάγκες.

Επίσης βλέπουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η δημόσια διαβούλευσης για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ενώ έχουν ολοκληρωθεί διαβουλεύσεις όπως:
Ανάπλαση οδού Μακρυγιάννη
Πρόταση διαμόρφωσης της οδού Ασημακοπούλου
Προϋπολογισμός & Τεχνικό Πρόγραμμα 2021
Κανονισμός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων
Oργάνωση της στάθμευσης στην περιοχή γύρω από το σταθμό μετρό “Άγιος Δημήτριος”
Κανονισμός λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων
Μελέτη διαμόρφωσης οδού και κυκλοφοριακής ρύθμισης οδού Ασυρμάτου
Τεχνικό Πρόγραμμα 2020. Συζητάμε & Σχεδιάζουμε
Ελεγχόμενη στάθμευση στην περιοχή του σταθμού μετρό “Ηλιούπολη”
Οριοθέτηση ρέματος Πικροδάφνης