5 Ιουνίου Ημέρα Περιβάλλοντος – Αποκατάσταση του Οικοσυστήματος

Ολοι μπορούμε να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση του οικοσυστήματος που έχει υποστεί τεράστια ζημιά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Φυτεύοντας δέντρα παντού σε ιδιωτικούς και κοινόχρηστους χώρους και καθαρίζοντας παραλίες και ποτάμια.
Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα του ΟΗΕ – Αποκατάσταση του Οικοσυστήματος (“Ecosystem Restoration”)

2021 Θέμα: Αποκατάσταση οικοσυστήματος

Το θέμα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021 είναι «Αποκατάσταση οικοσυστήματος» που κηρύσσει και την έναρξη της δεκαετίας του ΟΗΕ για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Η αποκατάσταση του οικοσυστήματος μπορεί να έχει πολλές μορφές: Καλλιέργεια δέντρων, πρασίνισμα πόλεων, αναδημιουργία κήπων, αλλαγή διατροφής ή καθαρισμός ποταμών και ακτών. Η γενιά που ξεκινάει τώρα μπορεί να κάνει ειρήνη με τη φύση.

Τι είναι η αποκατάσταση του οικοσυστήματος;

Η αποκατάσταση του οικοσυστήματος σημαίνει βοήθεια στην αποκατάσταση οικοσυστημάτων που έχουν υποβαθμιστεί ή καταστραφεί, καθώς και η διατήρηση των οικοσυστημάτων που παραμένουν ανέπαφα. Τα υγιέστερα οικοσυστήματα, με την πλουσιότερη βιοποικιλότητα, αποφέρουν μεγαλύτερα οφέλη όπως πιο εύφορα εδάφη, μεγαλύτερες αποδόσεις ξυλείας και ψαριών και μεγαλύτερη συγκράτηση των αερίων του θερμοκηπίου.

Η αποκατάσταση μπορεί να συμβεί με πολλούς τρόπους – για παράδειγμα μέσω ενεργού φύτευσης ή αφαίρεσης στοχείων που προσβάλλουν το περιβάλλον ώστε η φύση να ανακάμψει από μόνη της. Δεν είναι πάντα δυνατή – ή επιθυμητή – η επιστροφή ενός οικοσυστήματος στην αρχική του κατάσταση. Χρειαζόμαστε ακόμη γεωργικές εκτάσεις και υποδομές σε γη που κάποτε ήταν δάσος, προς στιγμήν, και τα οικοσυστήματα, όπως και οι κοινωνίες, πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα.

Από σήμερα έως το 2030, η αποκατάσταση 350 εκατομμυρίων εκταρίων υποβαθμισμένων χερσαίων και υδρόβιων οικοσυστημάτων θα μπορούσε να αποφέρει 9 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε υπηρεσίες οικοσυστήματος. Η αποκατάσταση θα μπορούσε επίσης να απομακρύνει 13 έως 26 gigatons αερίων θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα. Τα οικονομικά οφέλη τέτοιων παρεμβάσεων υπερβαίνουν εννέα φορές το κόστος της επένδυσης, ενώ η αδράνεια είναι τουλάχιστον τρεις φορές πιο δαπανηρή από την αποκατάσταση του οικοσυστήματος.

Όλα τα είδη οικοσυστημάτων μπορούν να αποκατασταθούν, συμπεριλαμβανομένων των δασών, των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, των πόλεων, των υγροτόπων και των ωκεανών. Οι πρωτοβουλίες αποκατάστασης μπορούν να ξεκινήσουν σχεδόν όλες από κυβερνήσεις και αναπτυξιακούς οργανισμούς έως επιχειρήσεις, κοινότητες και άτομα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι αιτίες της υποβάθμισης είναι πολλές και ποικίλες και μπορεί να έχουν αντίκτυπο σε διαφορετικές κλίμακες.

Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος (2021-2030)

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε τη δεκαετία του ΟΗΕ για την αποκατάσταση του οικοσυστήματος μετά από πρόταση και ψήφισμα για δράση από περισσότερες από 70 χώρες από όλα τα γεωγραφικά πλάτη. Είναι μια πρόσκληση για την προστασία και την αναβίωση των οικοσυστημάτων σε όλο τον κόσμο, προς όφελος των ανθρώπων και της φύσης. Στόχος του είναι να σταματήσει την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και να τα αποκαταστήσει για την επίτευξη παγκόσμιων στόχων. Μόνο με υγιή οικοσυστήματα μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή των ανθρώπων, να αντισταθμίσουμε την κλιματική αλλαγή και να σταματήσουμε την κατάρρευση της βιοποικιλότητας.

Η δεκαετία του ΟΗΕ διαρκεί από το 2021 έως το 2030, η οποία είναι επίσης η προθεσμία για τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης που οι επιστήμονες έχουν καθορίσει ως την τελευταία ευκαιρία να αποτρέψουν καταστροφικές κλιματικές αλλαγές. Με επικεφαλής το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), η Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών χτίζει ένα ισχυρό, παγκόσμιο κίνημα ευρείας βάσης για να επιταχύνει την αποκατάσταση και να βάλει τον πλανήτη μας στο δρόμο για ένα βιώσιμο μέλλον. Αυτό περιλαμβάνει την οικοδόμηση μιας δυναμικής πολιτικής για την αποκατάσταση καθώς και χιλιάδες πρωτοβουλίες επί του πεδίου.

#GenerationRestoration