ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. : ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ – ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ, είναι εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται δυναμικά στον κατασκευαστικό κλάδο από το 1987 και αναλαμβάνει την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Πλήθος έργων, τμήματα μεγάλων αυτοκινητοδρόμων, μεγάλα υδραυλικά έργα, φράγματα, αποχετευτικά έργα ομβρίων και ακαθάρτων, μεγάλα αντλιοστάσια, γέφυρες καθώς και κτιριακά έργα σε διάφορες περιοχές του ελληνικού ηπειρωτικού χώρου και νησιών φέρουν την σφραγίδα της «Ελληνικής Υδροκατασκευής Α.Ε.». Σφραγίδα εξαιρετικής κατασκευής που οφείλεται στο άριστο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας, το εξαιρετικά εξειδικευμένο τεχνικό και εργατικό δυναμικό της και στον σύγχρονο τεχνικό της εξοπλισμό σε μηχανήματα πάσης φύσεως, ειδικά μηχανήματα διάτρησης, υδραυλικούς σιδηρότυπους πάσης φύσεως αγωγών, προεντεταμμένων και σύμμικτων κατασκευών.

Για την καλύτερη εκτέλεση μεγάλων υδραυλικών έργων η εταιρεία πρωτοστάτησε εφαρμόζοντας ίδιες, κατ ́αποκλειστικότητα πρωτότυπες τεχνικές μεθόδους, κατασκευάζοντας σιδηρότυπους για φράγματα, αγωγούς κα λοιπά υδραυλικά έργα. Παρά το γεγονός ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ κατασκευαστικό έργο ημιτελές, εντούτοις κλήθηκε και ανέλαβε με δημοπρασία και αποπεράτωσε πολλά ημιτελλή έργα άλλων εργολαβιών.
Λόγω της δυναμικότητας της «Ελληνικής Υδροκατασκευής ΑΕ», της εμπειρίας, της αρτιότητας των κατασκευασμένων μέχρι σήμερα δημοσίων και ιδιωτικών έργων, δικαιωματικά απέκτησε το εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξεως.
Έχει στην κατοχή της μηχανικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει πάνω από 200 μεγάλα μηχανήματα και φορτηγά, ενώ το μόνιμο προσωπικό της αποτελείται από περίπου 100 άτομα.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ, επανδρώνεται από άριστα εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό καθώς και ικανούς και ειδικευμένους τεχνικούς και εργάτες επικεντρωμένους στην παροχή υπηρεσιών ποιότητας και ακρίβειας.
Επενδύει στην συνεχή επιμόρφωση, κατάρτιση και εξειδίκευση των ανθρώπων που καλούνται να φέρουν σε πέρας τα έργα που της ανατίθενται, τόσο σε επίπεδο μελέτης, αρχικού σχεδιασμού και οργάνωσης όσο και σε επίπεδο υλοποίησης και αποπεράτωσης.
Τα στελέχη της διακρίνονται για το πάθος για την ποιότητα, την καινοτομία, την δημιουργικότητα, την ευελιξία, την αποτελεσματικότητα την συνέπεια, την προσήλωσή τους στις εταιρικές αρχές και αξίες, και αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιό της.

Η λειτουργία της εταιρείας επιδιώκεται με γνώμονα τη συνέπεια και την ευθύνη απέναντι στο εργατικό δυναμικό της. Οι εργαζόμενοί αποτελούν την κινητήριο δύναμη που εξασφαλίζει την ευημερία και την συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, στόχος και βασική επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός ασφαλούς, σταθερού και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος το οποίο χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό και την ισονομία ενώ παράλληλα προσφέρει δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Με κινητήριο δύναμη το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, την πολύχρονη τεχνολογική εμπειρία και την τεχνογνωσία, καθώς και το σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση σημαντικών και σύγχρονων έργων υποδομής.
Δραστηριοποιείται σε ευρύ φάσμα κατασκευών, είναι περήφανη για την άρτια αποπεράτωση και έγκαιρη παράδοση πληθώρας οδικών αξόνων και ανισόπεδων κόμβων, σιδηροδρομικών εργασιών υποδομής και επιδομής, λιμενικών αναβαθμίσεων, αποχετεύσων ομβρίων και ακαθάρτων, έργων γεφυροποιίας και ανέγερσης φραγμάτων.
Συμβάλλει με συνέπεια, αφοσίωση και υπευθυνότητα στην αναμόρφωση και στον εκσυγχρονισμό της χώρας και στην αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της.
· Σιδηροδρομικά · Αποχετεύσεις ομβρίων · Αποχετεύσεις ακαθάρτων · Αγωγοί υπό πίεση · Λιμενικά · Γέφυρες · Οδοποιία · Φράγματα · Αντλιοστάσια · Φρεατοπάσσαλοι · Διαφραγματικοί τοίχοι · Βελτίωση εδαφών · Τσιμεντενέσεις πίεσης

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ,
Ανεξάρτητα από τη φύση του προς ανέγερση κτιρίου, , η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε συνεργάζεται στενά με τον εντολοδότη της και ανταποκρινεται στις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
Η οικοδομική της δραστηριότητα περιλαμβάνει ξενοδοχειακές μονάδες, έργα οικιστικής ανάπτυξης και επιχειρηματικές εγκαταστάσεις. Τα οικοδομικά αυτά πονήματα χαρακτηρίζονται από την δημιουργική καλαισθησία, το πρωτοποριακό design και την προσήλωση στην λεπτομέρεια και την ποιότητα που διακρίνουν τα στελέχη της.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
Η Εταιρεία είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της συνεχώς αναπτυσσόμενης απαίτησης για παραγωγή «πράσινης» ενέργειας δραστηριοποιούμενη στην κατασκευή ενεργειακών έργων μεγάλης κλίμακας. Αναλαμβάνει την εγκατάσταση αιολικών πάρκων καθώς και την μελέτη και υλοποίηση υπερσύγχρονων συστημάτων ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας όπως υδροηλεκτρικές και φωτοβολταικές ενεργειακές εφαρμογές. Μετατρέποντας την υδάτινη ροή, την ορμή του ανέμου και την ηλικαή ακτινοβολία σε καθαρή ενέργεια, συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων καθώς και την ενεργειακή θωράκιση της χώρας.
Εχουν ήδη κατασκευασθεί και περάσει στην εκμετάλλευση του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Κερκίνης (5MW), του Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής ισχύος 550KW στη θέση «Αγ. Ευθύμιος» του Δήμου Τρίπο- λης, Ν. Αρκαδίας, (μονάδες Ι,ΙΙ και IV) και Αργολίδας (μονάδα ΙΙΙ) ενώ βρίσκεται και στο στάδιο αδειοδότησης και έναρξης υλοποίησης και άλλων φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Η εταιρεία, επωμίζεται την ευθύνη σχεδιασμού, κατασκευής και αποπεράτωσης κάθε είδους περιβαλλοντικών έργων που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Το portfolio της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σημαντικά έργα άρδευσης, αποστράγγισης, ύδρευσης, ανέγερσης φραγμάτων και διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Με γνώμονα την συνέπεια, την επιλογή άριστων υλικών, και το σεβασμό στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, τα έργα της, διακρίνονται για την κατασκευαστική αρτιότητα και την εξαιρετική ποιότητά τους.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: www.hhc.gr