Εγινε Απόφαση και ΦΕΚ η Στρατηγική Δημοσίων Συμβάσεων 2021-2025

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Τεύχος 2ο 25 Μαΐου 2021 η Υιοθέτηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021 – 2025.

Κατεβάστε εδώ το Σχέδιο