Στατιστικά στοιχεία πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για Σ.Φ.Η.Ο. ως 31 Μαΐου 2021

Η διαδικασία εκπόνησης Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από Δήμους που έχουν ενταχθεί στο σχετικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου τον Δεκέμβριο 2020 προχωρά με εξαιρετικούς ρυθμούς. 114 από τους 254 ενταγμένους Δήμους έχουν ήδη ξεκινήσει τη διοικητική διαδικασία με καταληκτική ημερομηνία εκπόνησης των Σχεδίων την 30η Ιουνίου 2021. Έως χτες, 31 Μαΐου 2021 η κατάσταση έχει ως εξής:

Έχουν υπογράψει σύμβαση 16, με κατακύρωση διαγωνισμού είναι 3, ενώ έχουν ολοκληρώσει διαδικασία διακήρυξη; 62, ενώ σε διαδικασία δημοσιότητας αιτήματος (ΚΗΜΔΗΣ, Διαύγεια κλπ) 33 ακόμα.

Το Πράσινο Ταμείο καλεί και τους υπόλοιπους δήμους να προχωρήσουν στα προβλεπόμενα στάδια της διαδικασίας, ώστε να κατορθώσουν να επωφεληθούν από ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο που έχουμε θέσει στη διάθεσή τους. Η Ηλεκτροκίνηση είναι προτεραιότητα της εποχής μας και στόχος μέλλοντος.