Συνέντευξη: Γιάννης Αναστασάκης Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

Στο Ηράκλειο χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας που μεταμορφώνεται όπως την περιγράφει ο Αντιδήμαρχος Εργων και Καθημερινότητας Ηρακλείου κ. Γιάννης Αναστασάκης.

Ο κ. Αναστασάκης πραγματικά αποτυπώνει την αγωνία και τον ενθουσιασμό που περνάει ένας άνθρωπος που έχει αναλάβει την ευθύνη να σβήσει τα λάθη και τις παραλήψεις του παρελθόντος και να παραδώσει μια άλλη πόλη της ανάπτυξης και βιωσιμότητας.
Μιλάει για τις δυσκολίες και την διαβούλευση με την κοινωνία για τα μεγάλα και δύσκολα έργα, μιλάει για τις δικαστικές διαμάχες που κληρονόμησε, για τις ελλείψεις της πόλης του και πως προγραμματίζουν να τις συμπληρώσουν, για τα έργα τους βασικών αναγκών των πολιτών δίπλα στα μεγάλα οράματα, για τους σχεδιασμούς που θα φέρουν την ανάπτυξη, αλλά μιλάει και με περηφάνεια για το μεγάλο έργο που έχει γίνει μέχρι σήμερα, που του δίνουν την δύναμη να είναι αισιόδοξος για όλα.