Οι πρώτες παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ για το νομεσχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

Μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίασε εχθες το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας με την συμμετοχή των προέδρων των ΠΕ∆.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε και το νομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση κι αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ:
Το νομοσχέδιο αυτό φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει την υστέρηση που παρουσιάζει η χώρα όσον αφορά την φιλική προς το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία διαχείριση των απορριμμάτων.
Αναγνωρίζεται σωστά ο κομβικός ρόλος των ∆ήμων, όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά πολλές από τις διατάξεις του, παρά το γεγονός ότι έρχονται να καλύψουν λάθη και ολιγωρίες ετών, δεν αντιμετωπίζουν δίκαια την αυτοδιοίκηση και υπάρχουν προβλέψεις, που θα επιβαρύνουν οικονομικά τους ∆ήμους και τις τοπικές κοινωνίες δυσανάλογα.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης Απορριμμάτων της ΚΕ∆Ε, ∆ήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου παρουσίασε τις παρατηρήσεις της ΚΕ∆Ε πάνω στο σχέδιο νόμου.
Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν τη βάση της δουλειάς που θα γίνει τις επόμενες ημέρες, ώστε η ΚΕ∆Ε να παρουσιάσει ολοκληρωμένες προτάσεις.
Η καταγραφή των ενστάσεων αλλά και η προβολή θετικών προτάσεων σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα αποτελεί από πλευράς αυτοδιοίκησης στάση ευθύνης.
Η ΚΕ∆Ε επεσήμανε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση να συνταχθεί ένα νομοσχέδιο, που θα συμπεριλαμβάνει όλο το φάσμα των διατάξεων που καλύπτουν τον τομέα των στερεών αποβλήτων και τη διαχείρισή τους, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να μην περιέχει άρθρα που προβλέπουν μόνον νέες υποχρεώσεις για τους ΟΤΑ, χωρίς να διασφαλίζονται παράλληλα οι νέοι πόροι που είναι απαραίτητοι για να ανταποκριθούν οι ∆ήμοι στα όσα προβλέπονται .

Πολλές νέες ευθύνες και ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα
Όπως επισημάνθηκε, το σχέδιο νόμου προβλέπει ανάληψη περισσότερων υποχρεώσεων για τους ∆ήμους, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν μέσα σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και χωρίς επαρκή προετοιμασία.
Περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ένα ευρύ φάσμα κυρωτικών διατάξεων προς τους ∆ήμους, οι οποίοι καθίστανται ο βασικός παίκτης για την εφαρμογή του νέου μοντέλου διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.
Οι συγκεκριμένες διατάξεις αν υιοθετηθούν θα αναγκάσουν τους ∆ήμους να επιβάλλουν υψηλά τέλη που θα επιβαρύνουν τους δημότες, ενώ κινδυνεύουν με περαιτέρω μείωση των εσόδων τους, αφού στις κυρώσεις που προβλέπονται συμπεριλαμβάνεται η παρακράτηση οφειλών και από το βασικό έσοδο των ∆ήμων, από το οποίο εξαρτάται η λειτουργία τους, που είναι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)
Το ∆Σ της ΚΕ∆Ε αποφάσισε να ζητήσει μεγαλύτερο περιθώριο χρόνου όσον αφορά τη διαβούλευση, καθώς και να υπάρξει από πλευράς της αρμόδιας επιτροπής μεγαλύτερη επεξεργασία του περιεχομένου του Ν/Σ, ώστε να κατατεθούν συγκεκριμένες, ρεαλιστικές κι εφαρμόσιμες προτάσεις από πλευράς αυτοδιοίκησης.

∆ήλωση του Προέδρου της ΚΕ∆Ε, ∆ημήτρη Παπαστεργίου:
Το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει να αποτελέσει την αφορμή να ξαναδούμε με ρεαλιστικό τρόπο ποια θα είναι τα επόμενα χρόνια στην ανακύκλωση. Γιατί το προηγούμενο διάστημα με ευθύνη του Κράτους, δεν υπήρχε κανένας έλεγχος όσον αφορά τους κανόνες λειτουργίας των συστημάτων ανακύκλωσης. Τόσα χρόνια , χωρίς οι ∆ήμοι να έχουν καμία ευθύνη , κάποιοι άφηναν την αγορά να τσουλήσει όπως τσουλούσε με τα γνωστά αποτελέσματα. Αυτή η κατάσταση πρέπει να τερματιστεί.
Σε σχέση με το νομοσχέδιο για το ίδιο ζήτημα που είχε κατατεθεί πριν μερικούς μήνες, το νέο σχέδιο είναι πιο μαζεμένο κι έχουμε πλέον την ευκαιρία να ασχοληθούμε επί της ουσίας με θέματα που μέχρι σήμερα δεν είχαμε ακουμπήσει. Η άποψή μου είναι «όλοι οι καλοί χωράνε» στην αγορά της ανακύκλωσης αρκεί οι ∆ήμοι να ξέρουμε ξεκάθαρα ποιοι είναι οι όροι του παιχνιδιού ώστε να εναρμονιστούμε όλοι, και εμείς και οι παίκτες της αγοράς.
Το νομοσχέδιο ναι μεν βλέπει τους ∆ήμους ως βασικούς παίκτες στην ανακύκλωση, αλλά μας φορτώνει διάφορα – όπως την περισυλλογή αμιάντου από ανακαινίσεις σπιτιών. Μας φορτώνει υποχρεώσεις χωρίς τα μέσα για να στηρίξουμε αυτές τις νέες πρακτικές.
Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι τα έξοδα που θα επωμιστούν οι ∆ήμοι με βάση τις νέες ευθύνες που τους αποδίδονται, θα είναι και μεγάλα και δυσβάστακτα, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη από πού θα έρθουν έσοδα για να στηριχθεί το νέο μοντέλο από τους δήμους. Τις Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης π.χ., που θα έχουν έσοδα, δεν τις δίνουν στους ∆ήμους. ∆ηλαδή τα έσοδα θα τα πάρει κάποιος άλλος και εμείς θα έχουμε μόνο να καλύψουμε τα έξοδα.
Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πως όλο αυτό το διάστημα, όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε απροθυμία του κράτους να ρυθμίσει την αγορά της ανακύκλωσης με αποτέλεσμα να βλέπουμε διάφορα φαινόμενα.
∆ε θα πω ότι μόνο ο μπλε κάδος ή τα «τέσσερα ρεύματα» είναι τα σωστά – ούτως ή άλλως δεν υπάρχει και λόγος να μπουν παντού «τέσσερα ρεύματα» αυτό θα αποφασισθεί ανάλογα με τα σημεία και τα χαρακτηριστικά της κάθε γειτονιάς. Πιθανώς η λύση θα είναι ένα μικτό σύστημα: και σπιτάκια ανακύκλωσης και ό,τι άλλο νομίζουμε ότι είναι κατάλληλο για τις περιοχές μας. Θα πρέπει όμως να ρυθμιστεί η αγορά και να μπουν επιτέλους κανόνες».

Εδώ θα βρείτε το Σχέδιο Νόμου

Και την αιτιολογική έκθεση