Με νέα εργαλεία το www.diaplous-autodioikisi.gr

Ο υπεύθυνος και εκδότης του επιστημονικού περιοδικού: www.diaplous-autodioikisi.gr κ. Κίμωνα Σιδηρόπουλος ενημερώνει με επιστολή του για την προσθήκη δύο νέων λειτουργιών. Η προσπάθεια και η δημιουργικότητα για την όσο το δυνατόν πληρέστερη και πολύπλευρη ενημέρωση στους ενδιαφερόμενους πολίτες στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, οδήγησε στην δημιουργία: α) ενός καναλιού στο youtube και β) ενός wiki για την καταγραφή των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης. Οι δύο αυτές νέες λειτουργίες εμφανίζονται στα αριστερά της σελίδας του ιστοτόπου.

Πιο αναλυτικά:
Η δημιουργία του καναλιού έχει ως σκοπό την παρουσίαση ανθρώπων που έχουν να μας προσφέρουν απόψεις, οπτικές και αντιλήψεις για την οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Νικόλαος Θ. Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ε.τ., παρουσιάζει τις απόψεις του για το τρόπο οργάνωσης των δήμων, αποδεικνύοντας για ακόμα μία φορά την έμπρακτη συμπαράστασή του στην προσπάθειά μας μέσω του ιστοτόπου αυτού. Αναλυτικά, ο σκοπός δημιουργίας του καναλιού παρουσιάζεται στο σχετικό βίντεο που διατίθεται στο κανάλι.
Η δημιουργία ενός wiki για την καταγραφή των αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης είναι μία προσπάθεια δημιουργίας ενός αποθετηρίου των εγγράφων, σημειώσεων και υποθέσεων που τηρούν όλοι οι υπάλληλοι για κάθε υπόθεση που χειρίζονται. Ο σκοπός είναι να δημιουργηθούν λήμματα για κάθε θέμα που χειρίζονται, ώστε να χτιστεί ηλεκτρονικά μία ενιαία γνώση για αυτά, αντί να τηρούν φακέλους στα γραφεία τους, που δεν έχουν κάποια χρησιμότητα για άλλους συναδέλφους. Ο κ. Σιδηρόπουλο ευχαριστεί στην επιστολή του την κα Δόμνα Πασχαλίδου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την υποστήριξή της στην προσπάθεια αυτή και συμπληρώνει ότι η προσπάθεια του ιστότοπου και των πληροφοριών που προσφέρει θα έχει ένα μερίδιο επιτυχίας εάν όλο και περισσότεροι συνάδελφοι συμμετέχουν στις προσπάθειες αυτές (ιδιαίτερα η επιτυχία του “wiki των αρμοδιοτήτων” στηρίζεται εξολοκλήρου στη συμμετοχή τους!) και προτείνουν ακόμα περισσότερες.