Φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του πρώην Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2021

kataskinoseis

Οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι στον πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. που ενδιαφέρονται για την συμμετοχή των παιδιών τους σε Κατασκήνωση, μπορούν από την ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 έως και την ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 να καταθέσουν την απαιτούμενη αίτηση ηλεκτρονικά, σε ενιαία πλατφόρμα του e-Ε.Φ.Κ.Α. για όλους τους εργαζόμενους-δικαιούχους οι οποίοι προβλέπονται στα Καταστατικά του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.
Αρμόδιος φορέας είναι ο e-Ε.Φ.Κ.Α. και η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος καθόρισε τις προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων φιλοξενίας των παιδιών των ασφαλισμένων του Τομέα Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για το έτος 2021.
Προϋπόθεση συμμετοχής είναι, τα παιδιά να ασφαλίζονται στον πρώην Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να έχουν ηλικία από έξη (6) έως και δέκα έξη (16) ετών. Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτηση για το Πρόγραμμα των Κατασκηνώσεων θα πρέπει να ακολουθήσετε την διαδικασία που περιγράφεται στην σελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α., χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxis net.
Ο Σύνδεσμος για την είσοδο στην πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. (www.efka.gov.gr).
Προς διευκόλυνσή σας συνημμένα σας στέλνουμε και τις οδηγίες του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Νίκος Τράκας Βασίλης Πετρόπουλος