1/7/2021 έως 31/12/2021 η αξιολόγηση

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2871 Τεύχος Β’ 1 Ιουλίου 2021 η απόφαση Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/13/οικ.13226 με την οποία καθορίζεται το χρονικό διάστημα διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4369/2016.
Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2020, οι σχετικές με την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού ενέργειες διενεργούνται από 1/7/2021 έως 31/12/2021.