Απαιτείται 229 εκ ευρώ δημοσιονομικό αποτέλεσμα για τους ΟΤΑ

Μια εξαιρετικά δυσάρεστη πρόβλεψη για τα οικονομικά των δήμων κρύβει η φετινή εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για την κατάρτιση των προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2022, στην οποία περιλαμβάνονται και οι ειδικές οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων.

Η εγκύκλιος, δημοσιεύτηκε χθες, 8 Ιουλίου σε συνέχεια του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4813/2021 με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (2022-2025.

Στον πίνακα λοιπόν VII του Παραρτήματος Α΄ της Εγκυκλίου προσδιορίζεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ενοποιημένου προϋπολογισμού των ΟΤΑ το 2022 θα ανέλθει στα 229 εκ. ευρώ. Δηλαδή το 2022 το οικονομικό αποτέλεσμα θα είναι πλεονασματικό κατά 229 εκ. ευρώ, ενώ για φέτος σύμφωνα με τις προβλέψεις του κρατικού προϋπολογισμού το πλεόνασμα θα ανέλθει στα 80 εκ. ευρώ.

Κατά τα λοιπά σε ότι αφορά στην κατάρτιση των προϋπολογισμών των δήμων και των περιφερειών, το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 77-78 του ν.4172/2013 προωθεί την έκδοση δύο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων.

Τα σχέδια των ενοποιημένων προϋπολογισμών των δήμων και των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι 31 Σεπτεμβρίου στην ΔΠΓΚ.

Πηγή Localit.gr

Δείτε σε προηγούμενο άρθρο μας την εγκύκλιο για τους Προϋπολογισμούς και το Μεσοπρόθεσμο