ΕΝΔΙΑΛΕ : Η Ελλάδα διαθέτει το κορυφαίο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων Λιπαντικών της Ευρώπης

Νέα ευρωπαϊκή αναγνώριση για την ΕΝΔΙΑΛΕ από τη Γαλλική κρατική υπηρεσία Περιβάλλοντος (ADEME)
Η ηγετική θέση της Ελλάδας στη Διαχείριση Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων στην Ευρώπη και η συνεχώς ανοδική πορεία της ΕΝΔΙΑΛΕ, του Εθνικού Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), πιστοποιείται από την πρόσφατη μελέτη της RDC Environment η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Γαλλικής κρατικής υπηρεσίας Περιβάλλοντος ADEME.
Η μελέτη αυτή συγκρίνει την Ελλάδα με τις άλλες 4 πλέον προηγμένες στη Διαχείριση αποβλήτων λιπαντικών χώρες, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία, και την κατατάσσει πρώτη στον τομέα αυτό.
Συγκεκριμένα, στην μελέτη επιβεβαιώνεται η πρωτιά της Ελλάδας στην Ε.Ε, αφ’ ενός με την υπερκάλυψη του στόχου 70% για το ποσοστό συλλογής ΑΛΕ και αφ’ ετέρου με την επίτευξη ποσοστού 100% στη αναγέννηση των συλλεχθέντων ποσοτήτων ΑΛΕ.
Αξίζει να σημειωθεί πως η επιτυχία αυτή κατακτάται με το χαμηλότερο κόστος επιβάρυνσης του καταναλωτή (1/3 του αμέσως επόμενου αντίστοιχου χαμηλότερου κόστους).
Τα σημαντικότατα αυτά στοιχεία γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα εάν αναλογιστούμε πως μόλις το 1999, η Ελλάδα κατείχε την πρώτη θέση στην παράνομη διαχείριση των ΑΛΕ στην Ε.Ε. με ποσοστό 63%, ενώ παράλληλα είχε από τα μικρότερα ποσοστά αναγέννησης (8%) των συλλεγόμενων ΑΛΕ.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΝΔΙΑΛΕ, κ. Γιώργος Δεληγιώργης, δήλωσε σχετικά: «Η δημοσιοποίηση αυτής της μελέτης αποτελεί μια ακόμη αναγνώριση της ΕΝΔΙΑΛΕ και του ρόλου που έχει διαδραματίσει στην διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών στην χώρα μας. Με σκληρή δουλειά, επιμονή και προσήλωση στους στόχους μας, καταφέραμε κάτι το οποίο πριν από 20 χρόνια θεωρείτο ακατόρθωτο. Θα συνεχίσουμε αυτήν την προσπάθεια με νέα δυναμική έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσουμε παράδειγμα ορθής διαχείρισης και για άλλα ρεύματα αποβλήτων στη χώρα μας. Μόνο έτσι η Ελλάδα θα μπορέσει να λειτουργήσει σαν πυρήνας ανάπτυξης στον τομέα της κυκλικής οικονομίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σχετικά με την ΕΝΔΙΑΛΕ
Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. από το 2004 λειτουργεί ως το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Απόβλητων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ), υπό την εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.). Αποτελεί τον φορέα που σχεδιάζει, συντονίζει και καταγράφει όλα τα στάδια διαχείρισης των ΑΛΕ σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή τη συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και αναγέννηση των ΑΛΕ.
Η ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα πλήρες φάσμα δραστηριότητας σε όλη τη χώρα συνεργαζόμενη σήμερα με περίπου 200 εταιρείες παραγωγής/εμπορίας και εισαγωγής λιπαντικών, 45 εταιρείες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων λιπαντικών και 8 εταιρείες αξιοποίησης οι οποίες πραγματοποιούν αναγέννηση ορυκτελαίων. Έχουν καταγραφεί άνω των 40.000 σημεία παραγωγής ΑΛΕ και έχουν οδηγηθεί σε ανακύκλωση πάνω από 500.000 τόνοι αυτού του τοξικού και επικινδύνου αποβλήτου. Οι διαδικασίες ορθής διαχείρισης επιβλέπονται μέσα από τα 8 Κέντρα Συλλογής ΑΛΕ που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες ποιοτικής και ποσοτικής πιστοποίησης, καθώς και της προσωρινής αποθήκευσής τους.