Ανοίγουν οι αύλειοι χώροι των σχολείων στην Κοζάνη

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με τις αποφάσεις 195/2021& 196/2021, αποφάσισε το άνοιγμα των αύλειων χώρων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Το Δ.Σ. έπειτα από τα νέα μέτρα της Κυβέρνησης για τον κορωνοϊό και την περαίωση των εξετάσεων που διεξαγόταν σε ορισμένες σχολικές μονάδες, καθώς και τη λήξη του σχολικού έτους για τις θερινές διακοπές μαθητών και εκπαιδευτών, αποφάσισε το άνοιγμα των αύλειων προκειμένου να δοθεί διέξοδος για άθληση και παιχνίδι στους μαθητές.
Της απόφασης ακολούθησε η ενημέρωση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.