Βροχή τροπολογιών για πολεοδομικά και δασικά

Βροχή τροπολογιών και διατάξεων που αφορούν οικοδομικούς κυρίως όρους σε περιοχές εκτός και εντός σχεδίου πόλεως κατέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο νομοσχέδιο για τα απόβλητα.
Στην πρώτη τροπολογία περιλαμβάνονται διατάξεις επίλυσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος δασών, δασικών εκτάσεων και χορτολιβαδικών εκτάσεων, διατάξεις για την διοικητική αναγνώριση της ιδιοκτησίας στις περιοχές αυτές, διατάξεις για την επιτάχυνση της μελέτης και εκτέλεσης έργων προστασίας καμένων εκτάσεων με δασικό χαρακτήρα, διατάξεις για τις επιτρεπτές παρεμβάσεις σε πάρκα και άλση, ιδιοκτησιακές ρυθμίσεις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα σε εκτάσεις που το ελληνικό Δημόσιο δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας, την κατάργηση της κατάτμησης μεικτών δασικών και μη δασικών εκτάσεων κ.α.
Δείτε εδώ την πρώτη τροπολογία

Με δεύτερη τροπολογία στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπονται:
Επιπλέον εξαιρέσεις για τις εγκαταστάσεις για την επεξεργασία αστικών αποβλήτων, εξαιρέσεις στους πολεοδομικούς όρους για τα τουριστικά καταλύματα, όπως και στους περιορισμούς δόμησης για βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και περιβαλλοντικές υποδομές χαμηλής και μέσης οχλήσεις συσκευασίας και μεταποίησης τοπικών προϊόντων και προβλέψεις για την δημιουργία διόδου διέλευσης οχημάτων σε κοινόχρηστο πράσινο.
Επίσης περιλαμβάνονται διατάξεις για την εισφορά σε γη και καταβολή χρηματικής εισφοράς σε Ζώνες Ελεγχόμενης Ανάπτυξης, όπως και νέοι όροι δόμησης σε γήπεδα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως.
Τέλος περιλαμβάνονται διατάξεις για την ταυτόχρονη έγκριση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου και Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής
Δείτε εδώ την δεύτερη τροπολογία