Ισως σε παράταση για το πρόγραμμα «Εναρμόνιση….»

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ, λόγω τεχνικών προβλημάτων παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», περιόδου 2021-2022.
Αν κριθεί απαραίτητο, θα δοθεί η ανάλογη παράταση ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα.