ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ: ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Η εταιρία ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ σε συνεργασία με την Ισπανική εταιρία PROINBAL, παρουσιάζει ολοκληρωμένα συστήματα έξυπνων διαβάσεων . Τα προϊόντα αυτά αποσκοπούν στη προστασία των πεζών αλλά και των οδηγών από ατυχήματα που μπορούν να συμβούν σε διαβάσεις στις οποίες δεν υπάρχει σηματοδότηση και δεν φωτίζονται επαρκώς. Τα συστήματα διαμορφώνονται ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής.

Περιλαμβάνουν : Φωτιστικά (ηλιακά ή ηλεκτρικά) με ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της εφαρμογής , ανιχνευτές παρουσίας πεζών, πινακίδες σήμανσης (ηλιακές ή ηλεκτρικές), ράβδους αφύπνισης πεζών , μάτια γάτας. Η εφαρμογή μπορεί να περιέχει όλα τα παραπάνω ή κάποια από αυτά τα οποία πάντως συγχρονίζονται μεταξύ τους έτσι ώστε η επισήμανση του πεζού να καθίσταται απόλυτα αισθητή στον οδηγό.
Επίσης υπάρχει δυνατότητα καταγραφής των πληροφοριών της λειτουργίας της διάβασης στο cloud μέσω ειδικής συσκευής ελέγχου δεδομένων.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μία σύγχρονη και πράσινη λύση για αστικές περιοχές που παρουσιάζουν κινδύνους για τους πολίτες είτε ως πεζοί είτε από τη θέση του οδηγού.

Η εταιρεία ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ ιδρύθηκε το 1965, δραστηριοποιείται στα είδη εξοπλισμού πόλεων και είναι από τις πλέον αξιόπιστες στον τομέα της. Εχει ως γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια, την παροχή καινοτόμων ιδεών και λύσεων καθώς και την after sale εξυπηρέτηση και θέτει ως προτεραιότητα την κάλυψη των αναγκών του πελάτη και την μέγιστη λειτουργική αξία των έργων που αναλαμβάνει. Η εν λόγω εταιρεία εγγυάται την υψηλή αισθητική και πρωτοπορία των προϊόντων της και δεσμεύεται ως προς τους πελάτες της, δεδομένου ότι οι ίδιοι αποτελούν κινητήρια δύναμη και στρατηγικό εργαλείο για την εξέλιξη της.
Η εταιρεία ειδικεύεται στην εισαγωγή ή κατασκευή μικρής κλίμακας ειδών εξοπλισμού πόλεων (Ανάπλαση – Είδη διαχείρισης κυκλοφορίας)
Βασικές αρχές της εταιρείας αποτελούν η υλοποίηση των έργων που της ανατίθενται με αποτελεσματικότητα, αρτιότητα, αμεσότητα και πάντα με επίκεντρο τον πελάτη.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.temkaltd.gr