Πρόσκληση επιμόρφωσης μέτρων Πρωτοβάθμιας πρόληψης της Υγείας

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου εξέδωσε πρόσκλησηγια την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακο Προγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στον Άξονα προτεραιοτητας:
Βελτίωση της Συνάφειας της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Αγορά Εργασίας»
8 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της δια βίου μάθησης- σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας »
9 «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της δια βίου μάθησης- σύνδεση με την αγορά εργασίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»
7 «Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και το οποίο συγχρηματοδοτειται απο το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με τίτλο «Πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εφαρμογή μέτρων Πρωτοβάθμιας πρόληψης της Υγείας»

Καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):
ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
με συνδικαιούχους φορείς που έχουν ως καταστατική αρμοδιότητα την υλοποίηση προγραμμάτων Υγείας, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο/α πλαίσιο/α του/ων παραπάνω Άξονα/ων Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων.
Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.

Η δράση αφορά στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τη λήψη μέτρων πρωτοβάθμιας πρόληψης της υγείας και την υποστήριξη πολιτικών δημόσιας υγείας στο γενικό πληθυσμό. Οι δράσεις επιμόρφωσης και ενημέρωσης έχουν ως σκοπό να δημιουργήσουν ικανούς πολίτες, που θα συμβάλουν στην προστασία της υγείας τους ενώ θα είναι σε θέση να διερευνούν θέματα υγείας τους για τον έγκαιρο εντοπισμό διαφόρων σοβαρών νοσημάτων συμπεριλαμβανομένου και του COVID 19 και την πρώιμη αντιμετώπισή τους και διαχείρισή τους.

Ενδεικτικά αντικείμενα εκπαίδευσης:
Βασικοί κανόνες υγιεινής, Φυσική άσκηση και υγιεινή διατροφή, Κάπνισμα, Σεξουαλική Αγωγή, Στοματική Υγιεινή, Ορθή χρήση Αντιβιοτικών, Ορθή χρήση του Αλκοόλ, Εμβολιασμός Ενηλίκων, Εμβολιασμός παιδιών, Πρόληψη Ατυχημάτων, Πρώτες Βοήθειες – ΚΑΡΠΑ, Καρδιαγγειακός Κίνδυνος, Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής, Καρκίνος Τραχήλου Μήτρας, Καρκίνος Μαστού, Καρκίνος Παχέος Εντέρου, Καρκίνος του Προστάτη, Μελάνωμα, Οστεοπόρωση, Κατάθλιψη, Άνοια, Πνευμονοπάθειες, Δωρεά Οργάνων, μυελού και αίματος.

Λεπτομέρειες του Προγράμματος μπορείτε να βρείτε εδώ