Παράταση για το πρόγραμμα “Εναρμόνιση…”

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΑΑ με γνώμονα την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των υποψηφίων ωφελούμενων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, περιόδου 2021-2022», παρατείνεται ως ακολούθως:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής έως 08/8/2021
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων 13/8/2021
Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων 14/8/2021 – 18/8/2021
Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων 20/8/2021