Τι υλικό μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δήμοι για τα κουνούπια

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας απέστειλε στου Δήμους στο πλαίσιο ενίσχυσης των δράσεων ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης από τα κουνούπια και πρόληψης νοσημάτων που μεταδίδονται με αυτό, το επισυναπτόμενο επικαιροποιημένο ενημερωτικό υλικό, το οποίο είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ., https://eody.gov.gr/diathesimo-yliko/entypo-yliko/) συγκεκριμένα:

-Φυλλάδιο «Προφυλαχθείτε από τα κουνούπια»,
-Φυλλάδιο «Ιόςτου Δυτικού Νείλου: Μαθαίνω καιπροφυλάσσομαι»,
-Φυλλάδιο για παιδιά «Μην αφήνεις τα κουνούπια να σε τσιμπάνε!»,
-Παρουσίαση«Μέτραπροστασίαςαπότακουνούπια»,και
-Αφίσα «Προφυλάξου από τα κουνούπια ημέρα και νύχτα»

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μπορούν να αναρτήσουν το επισυναπτόμενο υλικό στην ιστοσελίδα τους, προς ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης τους, και να χρησιμοποιήσουν το υλικό σε ενημερωτικές συναντήσεις κοινού.

Επιπρόσθετα, ο Ε.Ο.Δ.Υ. ενημερώνει ότι οργανώνει την αποστολή διαθέσιμου έντυπου ενημερωτικού υλικού στις Περιφέρειες (Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας) της χώρας. Οι Δήμοι μπορούν να ζητήσουν σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό από τον Ε.Ο.Δ.Υ., ανάλογα με τις ανάγκες τους, κατόπιν αιτήματός τους, με αναλυτική περιγραφή του είδους και της ποσότητας του ενημερωτικού υλικού που χρειάζονται.