Απορρίφθηκαν ασφαλιστικά μέτρα από μη εμβολιασμένους εργαζόμενους

Απόφαση για αναστολή καθηκόντων ανεμβολίαστων εργαζομένων για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας, βάσει του άρθρου 206 του Νόμου 4820/21 ( ΦΕΚ130/Α/23-7-21) έλαβε η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βόλου.

Το ΔΣ της Επιχείρισης με απόφασή του επικαλείται την υποχρεωτικότητα του νόμου περί
εμβολιασμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση η επιχείρηση ενημέρωσε εμπρόθεσμα όλους τους εργαζόμενους για την παροχή της δυνατότητας της συνεχίσεως του κοινωφελούς έργου της, κατά τρόπο νόμιμο, ευπρόσωπο και πρωτίστως σεβόμενο τη δημόσια υγεία.

19 εργαζόμενοι, προσέφυγαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου καταθέτοντας αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων ζητώντας από την επιχείρηση προσωρινά να αποδέχεται τις υπηρεσίες των αντιδίκων παρά τον μη εμβολιασμό ή τη μη διενέργεια της α’ δόσης εμβολίου κατά της επιδημικής νόσου Covid 19 και παρά τη μη επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Η αίτηση τους για την χορήγηση προσωρινής διαταγής, συζητήθηκε την 12.08.2021 ενώπιον του αρμοδίου Προέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και απερρίφθη με την αυθημερόν εκδοθείσα Απόφαση του Δικαστηρίου.

«Κατόπιν των ανωτέρω, η επιχείρηση υποχρεούται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του ως άνω Νόμου και ειδικότερα δυνάμει του άρθρου 206 παρ.6, περ. α) και β) με απόφαση του ΔΣ της να επιβάλλει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων»

Δείτε εδώ την απόφαση με τις λεπτομέρειες και το ιστορικό

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2021/08/ΑΠΟΦΑΣΗ-3.pdf