Διοργάνωση Velo-city 2021 Lisboa: «Ποδηλατική Ποικιλομορφία»

Lisbon, Portugal - October 1, 2018: People ride their bicycles along the Maat Museum. Behind it is the bridge of April 25 and Christ the King.

Από τότε που εφευρέθηκε, το ποδήλατο αποτελεί σύμβολο ενδυνάμωσης και εργαλείο για τη δημιουργία κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.  Στις 6-9 Σεπτεμβρίου, πάνω από 200 ομιλητές θα συγκεντρωθούν με θέμα «Ποδηλατική Ποικιλομορφία» στη φετινή παγκόσμια σύνοδο κορυφής για το ποδήλατο στη Λισαβόνα.

Η φετινή εκδοχή της ετήσιας κορυφαίας εκδήλωσης του ECF, Velo-city 2021 Lisboa, είναι προ των πυλών. Στις 6-9 Σεπτεμβρίου, η παγκόσμια κοινότητα ποδηλασίας θα συνεδριάσει με το κύριο θέμα «Ποδηλατική Ποικιλομορφία» για να συζητήσει πώς να δημιουργήσει περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς, φιλικά προς το ποδήλατο, προσβάσιμα σε ποδηλάτες όλων των ηλικιών, ικανοτήτων, υπόβαθρου ή φύλου.

Το ποδήλατο – σε όλες του τις μορφές – ήταν πάντα σύμβολο ενδυνάμωσης και εργαλείο για την κατάργηση των εμποδίων κινητικότητας, την αντιμετώπιση της φτώχειας των μεταφορών και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.  Ωστόσο, οι δρόμοι εξακολουθούν να μην καλύπτουν τις ανάγκες για τις διαφορετικές μορφές ποδηλασίας.

Στην παγκόσμια σύνοδο κορυφής για την ποδηλασία, πάνω από 200 ομιλητές θα συζητήσουν και θα γιορτάσουν την ποδηλατική ποικιλομορφία σε περισσότερες από 50 διαφορετικές συνεδρίες, ξεκινώντας με την έναρξη της ολομέλειας που θα διερευνήσει πώς η υιοθέτηση της διαφορετικότητας του ποδηλάτου μπορεί να επιτρέψει την ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου.

 Τα ακόλουθα πέντε υποθέματα θα διερευνήσουν την ποικιλομορφία του ποδηλάτου από διάφορες οπτικές γωνίες.

«Ποικιλία Ποδηλάτων και Αστική Κινητικότητα»

Το υποθέμα “Ποικιλία Ποδηλάτων και Αστική Κινητικότητα” θα εξετάσει διάφορους τύπους ποδηλάτων και τις διαφορετικές χρήσεις τους, εξετάζοντας θέματα όπως τα ηλεκτρικά ποδήλατα, την εφοδιαστική χρήση ποδηλάτου, τη διατροπικότητα και την ποδηλασία για  ΑμεΑ.

Οι συνεδρίες στο πλαίσιο αυτού του υποθέματος θα περιστρέφονται γύρω από το πώς τα ποδήλατα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο από διαφορετικές ομάδες ανθρώπων για διαφορετικούς σκοπούς. Θα προβληθούν ποδήλατα φορτίου και πώς αυτά μπορούν να δημιουργήσουν κοινότητες χωρίς αποκλεισμούς όπου η ηλικία, το υπόβαθρο ή η ικανότητα του ατόμου να κινείται δεν εμποδίζει τη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή.

«Υγεία και κλιματική ανθεκτικότητα»

Η κρίση COVID-19 και η κλιμακούμενη κλιματική κρίση αποκάλυψαν περαιτέρω και αύξησαν τις ανισότητες. Είναι σαφέστερο από ποτέ ότι για να είναι μια πόλη ανθεκτική, πρέπει να είναι μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς. Οι επιπτώσεις του τρέχοντος συστήματος κινητικότητας στην υγεία, το περιβάλλον και την ισότητα θα εξεταστούν μέσω του υποθέματος «Υγεία και κλιματική ανθεκτικότητα», το οποίο επίσης θα διερευνήσει πώς η ποδηλασία μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα πιο ανθεκτικό μέλλον.

«Οικονομία και Τουρισμός»

Το υποθέμα «Οικονομία και τουρισμός» θα περιστρέφεται γύρω από τον αυξανόμενο αριθμό τουριστικών ποδηλάτων, την εφοδιαστική μορφή ποδηλάτου και τα προγράμματα αστικής ανάπλασης. Επιπλέον, θα αντιμετωπιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της ποδηλασίας και ο ρόλος της βιομηχανίας ποδηλάτων.

Οι συνεδρίες κάτω από αυτό το υποθέμα θα φωτίσουν τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη της ποδηλασίας και της έκρηξης της ποδηλασίας που σάρωσε την Ευρώπη το 2020 και το 2021. Επιπλέον, οι συζητήσεις θα στραφούν στον αριθμό ρεκόρ των τουριστών ποδηλάτων αυτά τα χρόνια για να διερευνήσουν τους λόγους πίσω από αυτή τη θετική εξέλιξη.

«Οικοδόμηση της Κοινότητας, συμμετοχή και ένταξη»

Το υποθέμα «Οικοδόμηση της Κοινότητας, συμμετοχή και ένταξη» θα εστιάσει στην ποικιλία των κοινωνικών αντιδράσεων που προκαλεί η ποδηλασία και στις ευκαιρίες που παρέχει. Η πανδημία COVID-19 και η κλιματική κρίση αύξησαν τις προϋπάρχουσες ανισότητες στην πρόσβαση στις μεταφορές. Το Velo-city2021 Lisboa θα θέσει τα φώτα της δημοσιότητας σε κινήσεις και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μέσω της ποδηλασίας.

Αυτό το υποθέμα θα επικεντρωθεί επίσης στην ισότητα των φύλων στον τομέα της ποδηλασίας. Η συνεδρία «Όχι άλλη συνεδρία φύλου: γυναίκες στο δίκτυο ποδηλασίας», για παράδειγμα, θα αναδείξει το νέο δίκτυο Women in Cycling, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το ECF, Cycling Industries Europe, Velokonzept, Mobyconκαι CONEBI τον Φεβρουάριο του 2021.

«Αναδιαμόρφωση πόλεων και πολιτικής»

Η ποδηλατική άνθηση που ακολούθησε την πανδημία του COVID-19 έριξε φως στην άνιση κατανομή του δημόσιου χώρου στις πόλεις. Στο υπόθεμα «Αναδιαμόρφωση πόλεων και πολιτικών», οι πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της ποδηλασίας, στην ενίσχυση του τομέα της ποδηλασίας και στον επανασχεδιασμό των πόλεων θα τεθούν στο μικροσκόπιο. Αυτό το υποθέμα θα εξετάσει έννοιες όπως η 15λεπτη πόλη και οι ζώνες ποδηλασίας.

Εγγραφείτε εδώ

https://www.velo-city2021.com/en/tickets/individual/