Επαναλειτουργία ψηφιακής πλατφόρμας για βεβαιώσεις ΤΑΠ και δηλώσεις ακαθαρίστων

Από Από το γραφείου του Αντιδημάρχου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργου Αβαρλή ανακοινώνεται ότι από σήμερα (31/08/21) επαναλειτουργεί η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες:

– Έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ, μεταβολές εμβαδού ακινήτων και δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

– Υποβολή δηλώσεων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τον υπολογισμό δημοτικού φόρου και δηλώσεων τέλους παρεπιδημούντων Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://opengov.thessaloniki.gr/opengov/eservices/citizens/ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.
Η κατάθεση των παραπάνω αιτήσεων-δηλώσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου υπάρχει διαπιστωμένη αδυναμία πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε διαδικτυακή σύνδεση, οι αιτήσεις για τα ζητήματα τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) και μεταβολών εμβαδού ακινήτων θα κατατίθενται δια ζώσης στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών (γκισέ εξυπηρέτησης, 2ος όροφος Δημαρχείου Θεσσαλονίκης – πληροφορίες 2313 317 248 και 2313 317 247), ενώ η υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων ακαθαρίστων εσόδων θα πραγματοποιείται στο Τμήμα Δημοτικών Φόρων και Τελών (Γραφείο 238Γ-240Γ, 2ος όροφος, Δημαρχείο Θεσσαλονίκης). Επισημαίνεται ότι οι πληρωμές του δημοτικού φόρου 0,5% που έληξαν την 31η/7/2021 και την 31η/8/2021 παρατάθηκαν έως την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.