Με τηλεδιάσκεψη για τους μη εμβολιασμένους η συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων

Και ενώ αναμένεται νέα εγκύκλιος για το τι θα γίνει με τις δημαιρεσίες που πλησιάζουν στις 7 Οκτωβρίου, με την εγκύκλιο 59 το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ότι όσον αφορά τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών αυτών δια ζώσης είναι δυνατή η συμμετοχή δια ζώσης μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και η συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης.

Επίσης διευκρινίζει ότι σε ό,τι αφορά τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρ. 1 της ισχύουσας ΚΥΑ προβλέπεται εκ νέου ότι «5. Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του Δημοσίου στα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια δύνανται να διενεργούνται δια ζώσης αποκλειστικά εφόσον οι εκλογείς δεν υπερβαίνουν τους εκατόν πενήντα (150) και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού [με ολοκληρωμένο τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10] ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό COVID-19 (self-test ή PCR ή rapid test, σύμφωνα με την παρ. 3 το άρθρου 10). Στο ως άνω όριο δεν συμπεριλαμβάνονται εκλογείς που έχουν ψηφίσει ήδη δια αλληλογραφίας κατά τις κείμενες διατάξεις».

Υπενθυμίζεται δε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας, σε όλη την επικράτεια:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου και

β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους όπου παρατηρείται συνωστισμός.

Πάντως σύμφωνα με την ενημέρωση ου έκανε ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Παπαστεργίου στο ΔΣ εξετάζεται το ενδεχόμενο παράτασης της θητείας των Επιτροπών και των Προεδρείων των δημοτικών Συμβουλίων και αποφυγή των δημαιρεσιών.