Ανάλυση του τρόπου μοριοδότησης και απόδοσης voucher από την ΕΕΤΑΑ

Με ανακοίνωσή της η ΕΕΤΑΑ διευκρινίζει το σύστημα με το οποίο μοριοδοτούνται οι γονείς που δικαιούνται voucher . Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, μία από τις βασικές αρχές του Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», και τα 14 χρόνια που υλοποιείται στη χώρα μας, είναι να ωφελούνται πρώτα οι πλέον αδύναμες οικονομικά αιτούσες οικογένειες και κατόπιν οι λιγότερο αδύναμες. Σε αυτή την αρχή έχει δομηθεί το σύστημα μοριοδότησης του Προγράμματος.
Ο καθορισμός του πλέον αδύναμου οικονομικά, στα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, γίνεται βάσει του ορίου της φτώχειας, όπως αυτό καθορίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)1 και όλοι οι αιτούντες με βάση το εισόδημά τους και την οικογενειακή τους κατάσταση, κατατάσσονται κάτω ή πάνω από το όριο της φτώχειας.
Το πού εμπίπτει κάθε αιτούσα και εν δυνάμει ωφελούμενη βάσει του οικογενειακού της εισοδήματος και της οικογενειακής της κατάστασης, δηλαδή αν είναι πάνω ή κάτω από το όριο της φτώχιας, είναι κρίσιμο για το εάν θα λάβει τελικά voucher. Για όλες τις αιτούσες, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του ίδιου οικονομικού έτους και όπως εκκαθαρίζονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), τα οποία η ΕΕΤΑΑ τα αντλεί μέσω διεπαφής.
Βέβαιο είναι, ότι όλες οι υποψήφιες που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής, λαμβάνουν voucher.
Διαβάστε εδώ το σύστημα μοριοδότησης με πίνακες