9 και 10 Δεκμβρίου 1ο Συνέδριο του Δικτύου CIVINET

Το 1ο Συνέδριο του Δικτύου CIVINET θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2021 στο Αμφιθέατρο της OTE Academy στο Μαρούσι.

Κεντρικός στόχος του Συνεδρίου αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε ζητήματα που αφορούν τις αστικές μεταφορές και τη βιώσιμη κινητικότητα καθώς και η ανάδειξη και προώθηση τρόπων μετακίνησης, οι οποίοι είναι φιλικοί προς το περιβάλλον, κοινωνικά δίκαιοι, «έξυπνοι» και αποδοτικοί.
Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών, μελλοντικών τάσεων και βέλτιστων πρακτικών από την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.

Ατζέντα του Συνεδρίου
Η ατζέντα* του Συνεδρίου βασίζεται στους ακόλουθους θεματικούς άξονες:

  1. Βέλτιστες Πρακτικές και Επιτεύγματα των ΟΤΑ
  2. Θεσμικό Πλαίσιο και Χρηματοδοτήσεις
  3. Επιστημονικές παρουσιάσεις – Ευρωπαϊκά έργα
  4. Έξυπνη κινητικότητα-Εφαρμογές από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
  5. Κοινωνία των Πολιτών και Κινητικότητα

Το Συνέδριο απαρτίζεται από ομιλίες και παρουσιάσεις στο κεντρικό Αμφιθέατρο και σε μικρότερες αίθουσες, καθώς και από παράλληλα εργαστήρια. Επίσης, θα περιλαμβάνει παρουσίαση επιστημονικών poster, έκθεση και δοκιμές εξειδικευμένων προϊόντων, περιηγήσεις σε επιτυχημένα έργα και εφαρμογές και ψυχαγωγικές βραδιές.

Σε όλες τις απλές παρουσιάσεις θα υπάρχει η δυνατότητα live streaming, ενώ η 2η μέρα του συνεδρίου θα είναι πλήρως διεθνής, με ομιλητές από όλη την Ευρώπη και αμφίδρομη διερμηνεία αγγλικών-ελληνικών.

*Προσωρινό Πρόγραμμα του Συνεδρίου

Ποιους Αφορά – Πρόσκληση Συμμετοχής
Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

Κυβερνητικούς φορείς και εποπτευόμενους οργανισμούς
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού
Ευρωπαϊκούς θεσμούς και οργανισμούς
Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
Ακαδημαϊκούς, ερευνητές και σπουδαστές
Μελετητές και συμβούλους επιχειρήσεων
Κοινωνικούς φορείς
Οι δηλώσεις υποψηφιοτήτων για παρουσίαση στο συνέδριο έχουν ήδη ξεκινήσει και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου 2021.

Η φόρμα συμμετοχής ομιλητή ή χορηγού, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για το συνέδριο είναι διαθέσιμες στις Ανοιχτές Προσκλήσεις που έχουν δημοσιευθεί για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Κοινωνικούς Φορείς, Επιστημονικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα.

Περισσότερες Πληροφορίες – Επικοινωνία
Για χορηγίες: Π. Κορωναίος, [email protected]
Για επικοινωνία και marketing: Στ. Μελά, [email protected]
Για οτιδήποτε άλλο αφορά το Συνέδριο: [email protected]
Για το Δίκτυο CIVINET: Κ. Αναγνωστόπουλος, [email protected], 2107710979

Τελευταία ευκαιρία υποβολής υποψηφιότητας συμμετοχής. Λήξη προθεσμίας 10 Σεπτεμβρίου 2021.