Υποχρεωτικός ο εμβολισμός στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ και ΚΔΗΦ

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κα Δόμνα Μιχαηλίδου με τίτλο «Υποχρεωτικός εμβολιασμός Φιλοξενούμενων στα ΚΔΑΠ ΑμεΑ – ΚΔΗΦ στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων κατά του κορονοϊού Covid 19:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του νόμου 4820/2021 (Ά 130) και για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας μετά την 16 Αυγούστου 2021, κάθε ωφελούμενος που εισέρχεται στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΑΠ ΑμεΑ και στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένο κατά του κορονοϊού covid-19 τηρουμένων των οδηγιών εμβολιασμού ανά ηλικιακή ομάδα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί από την αρμόδια επιτροπή εμβολιασμού. Δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού όσοι έχουν αποδεδειγμένα λόγους υγείας που εμποδίζουν την διενέργεια του σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ.αρ.Δ1.Γ.Π.οικο 50993/2021 (ΦΕΚ 3794, τ.Β ́) ΚΥΑ.