Σε ΦΕΚ η διαδικασία πιστοποίησης φορέων για την βεβαίωση εσόδων

grafeio

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 4053 Τεύχος Β’ 3 Σεπτεμβρίου 2021 απόφαση Αριθμ. Α.1209 για την Διαδικασία βεβαίωσης εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και διαδικασία μείωσης εσόδων με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των υπηρεσιών της δια- λειτουργικότητας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

Ο Φορέας υποβάλει έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημα πιστοποίησης στην αρμόδια Υπηρεσία της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. για τη διάθεση της αντίστοιχης διαδικτυακής υπηρεσίας, ώστε να προβαίνει κατά περίπτωση στη σύνταξη και ηλεκτρονική αποστολή νόμιμου τίτλου βεβαίωσης εσόδων ή/και Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.) για τη μείωση της βεβαίωσης (ολική ή μερική), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Αφορά κάθε Φορέα του Δημόσιου Τομέα και οι υπηρεσίες αυτού ή Τρίτο, ο οποίος ως Βεβαιούσα εν ευρεία εννοία Αρχή λαμβάνει πιστοποίηση μέσω διασφαλισμένων διαδικασιών ώστε να προβαίνει στην ηλεκτρονική διαδικασία δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης καθώς και Α.Φ.ΕΚ. και εν συνεχεία ηλεκτρονικής αποστολής αυτών προς την Φορολογική Διοίκηση, μέσω των υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας.

Δείτε εδώ το ΦΕΚ με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν και οι δήμοι