Για πρώτη φορά η ΕΝΔΙΑΛΕ στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης