Συνεδριάζει σήμερα, Παρασκευή 10/9 και ώρα 19.00, το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ.

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται σήμερα Παρασκευή, 10 Σεπτεμβρίου, η πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ. Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και ώρα 19.00.
Για όσους δεν θα παρευρεθούν στη συνεδρίαση, υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εργασίες του ΔΣ της ΚΕΔΕ μέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔΕ, στο www.kede.gr .

Τα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση είναι τα εξής:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Οργανισμού Έρευνας & Ανάπτυξης «διαΝΕΟσις» για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: “Οδικός Χάρτης για μια δομική διοικητική μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα”.
  Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
 3. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ) και του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).
  Εισηγητής: κ. Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
 4. Επικαιροποίηση των Παρατηρήσεων επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Πρόγραμμα ‘‘ΆΡΓΟΣ’’ και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 193/19.5.2021 απόφασης.
  Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για να εγκριθούν όλοι οι επιλαχόντες αγρότες των σχεδίων βελτίωσης της Προκήρυξης 2018.
  Εισηγητής: κ. Δ. Τζιαχρήστας, Πρόεδρος Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης 6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΔΕ ως προς την επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2022.
  Εισηγητής: κ. Σ. Μαντές, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικής Διεύθυνσης ΚΕΔΕ
 6. Ορισμός εκπροσώπου ΚΕΔΕ στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας Ο.Τ.Α. με την Επωνυμία «Εταιρεία Ασφαλιστικών-Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης» (δ.τ. ΕΑΣΥ ΑΑΕ-ΟΤΑ), την 14η Σεπτεμβρίου 2021.
  Εισηγητής: κ. Ι. Καραγιάννης, Γενικός Διευθυντής ΚΕΔΕ
 7. Χορήγηση αιγίδας στο 6ο Ετήσιο Διήμερο Συνέδριο «Sm@rt Cities –
  Digit@al Citizens».
  Εισηγήτρια: κ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
 8. Χορήγηση αιγίδας στο 1ο Συνέδριο του Δικτύου CIVINET Greece-Cyprus. Εισηγήτρια: κ. Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.