Το εικονικό μουσείο της Βίωσιμης Κινητικότητας

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί μια ιδιαίτερη αφορμή για την καμπάνια Βιώσιμης Κινητικότητας καθώς γιορτάζει τα 20 χρόνια της. Σε αναγνώριση αυτού του ορόσημου, η EUROPEANMOBILITYWEEK δημιούργησε ένα εικονικό μουσείο, το οποίο παρουσιάζει την ιστορία της καμπάνιας, τον αντίκτυπο που έχει επιτύχει και τους δεσμούς της με τις ευρύτερες προτεραιότητες βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Το μουσείο επισημαίνει επίσης προσωπικές ιστορίες αλλαγής συμπεριφοράς, απεικονίζοντας πώς το EUROPEANMOBILITYWEEK ενέπνευσε κατοίκους από όλη την Ευρώπη να προσαρμόσουν τις κινητικές τους συνήθειες προς όφελος της ενεργού κινητικότητας, των δημόσιων συγκοινωνιών και άλλων καθαρών, έξυπνων λύσεων μεταφορών.

Στην προσπάθεια προώθησης της ιδέας της Βιώσιμης Κινητικότητας μπορείτε να αναρτήσετε τη διεύθυνση στα site σας και στα Social Media