Παρατείνεται ο χρόνος εμβολιασμών κατ’ οίκων από το προσωπικό των ΟΤΑ

Με τροπολογία που κατέθεσε το Yπουργείο Yγείας στο νομοσχέδιο “Oργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους NΣΚ και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων” του, pαρατείνεται ο χρόνος εμβολιασμών κατοίκων από το προσωπικό των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα το άρθρο 5 αναφέρει:
Παράταση χρονικού διαστήματος εμβολιασμών κατοίκων από το ιατρoνοσηλευτικό προσωπικό των υγειονομικών περιφερειών και των ΟΤΑ.
Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης κατοίκων εμβολιασμών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δημοσίων δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των τοπικών μονάδων υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 86 του νόμου 4821/2021 (Α’ 134) παρατείνεται μέχρι 31.12.2021